Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: kinderen die slecht zien

Dit boek geeft inzicht in wat slechtziendheid betekent voor een kind en zijn omgeving vanaf de kinder- en jeugdjaren tot aan de jongvolwassenheid. Bestemd voor ouders, vrienden, artsen, leerkrachten en andere betrokkenen rond kinderen met een visuele beperking zonder andere ernstige beperkingen.

Omslag van het boek Kinderen die slecht zien

Het boek volgt de verschillende fasen in de ontwikkeling van geboorte naar maatschappelijke positionering en geeft ouders van jonge kinderen een indruk van de toekomst: 'Wat staat ons kind en ons te wachten?' Het boek kan ouders ook ondersteunen bij hun contacten met de professionele hulpverlening. Met slechtziendheid is te leven en het hoeft geluk niet in de weg te staan.

De auteurs zijn vele jaren werkzaam (geweest) bij Bartiméus.

Auteurs: Diety Gringhuis, Jo Moonen, Paula van Woudenberg, 2013

292 pagina's

Bestel dit boek