Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Learning together

Het creëren van een actieve leeromgeving voor kinderen met meervoudige beperkingen en een visuele beperking, vraagt om een creatieve benadering. 'Learning together' biedt handreikingen daarvoor.

Cover of the book Learning together

Dit boek gaat in op de veiligheid en motivatie die kinderen nodig hebben voor de ontwikkeling van hun zelfvertrouwen, de behoefte om op onderzoek uit te gaan en de mogelijkheid tot communicatie. Het is voor kinderen met een meervoudige beperking belangrijk dat er duidelijke en consequente reacties en passende leeromstandigheden geboden worden. Dat geeft hen veiligheid en motiveert hen.

Het communicatieprogramma 'Movement, gesture and sign' ligt aan de basis voor de praktische aanbevelingen in dit boek. De auteurs bieden aankopingspunten die het voor kinderen mogelijk maakt om relaties met de wereld aan te gaan en deze te versterken. De in het boek geïllustreerde en beschreven methodieken zijn voor kinderen van alle leeftijden en gedurende enkele decennia, ontwikkeld op de Royal Blind School in Edinburgh. Het  boek bevat ook 150 illustraties van gebaren uit de Canaan Barrie gebarenwoordenschat.

'Learning together' is bedoeld voor leerkrachten, logopedisten, ouders en professionals die met kinderen werken met meervoudige beperkingen en een visuele beperking.

Jaar van uitgave: 2009.

Auteurs:
Mary Lee
Lindi MacWilliam

Vertaling en bewerking:
Anita Bruining-Wiersma
Elise van der Kooi-Luth
Met medewerking van de projectgroep Leren Communiceren