Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Ontwikkelen in sociale relaties

Mensen met een visuele of visuele-en-verstandelijke beperking willen net zo graag contact met anderen als ieder ander. Maar dat gaat soms moeilijker als je niet kunt zien wat andere mensen doen, niet kunt reageren zoals anderen en veel stress voelt.

Omslag van het boek Ontwikkelen in Sociale Relaties

Ook voor ouders van bijvoorbeeld een baby die niet naar hen kan kijken en lachen, is het moeilijk om contact te maken met hun kind en te zorgen dat het zich veilig voelt bij hen. Technologie kan daarbij helpen. Maar we weten nog weinig over wat technologie kan doen voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Ook weten we nog niet of technologie kan helpen bij psychologische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking. Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam werken daarom samen aan onderzoek naar sociale relaties en ICT. Prof. dr. Paula Sterkenburg geeft met haar bijzondere leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam invulling aan dat onderzoek.

In haar inaugurele rede benadrukt Sterkenburg onder andere het grote belang van sociale relaties bij mensen met een visuele of visuele en verstandelijke beperking. Ze legt uit waarom sociale relaties lastiger zijn voor deze groepen mensen en hoe technologie kan helpen. Ook geeft ze aan hoe ze binnen de leerstoel aan de slag zal gaan met drie thema’s:

  1. gedrag en stress goed signaleren en begrijpen;
  2. sociale relaties gemakkelijker en beter maken;
  3. relaties die niet goed zijn, verbeteren.

 

Bestel dit boek