Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Boek: Zo kan ik meedoen

Dit boek is voor ouders en begeleiders van mensen met een visuele en verstandelijke beperking en gaat over het aanleren van praktische vaardigheden. Hoe leer je iemand zelfredzaam te worden wanneer er sprake is van een visuele en een verstandelijk beperking?

Omslag van het boek Zo kan ik meedoen!

Dit boek bevat handreikingen om de zelfredzaamheid te bevorderen. Niet zoals het moet, maar zoals het kan. Passend bij de ontwikkelingsmogelijkheden en levensfase, eigen wensen, behoeftes en leefomstandigheden. Zelf dingen doen geeft zelfvertrouwen, biedt onafhankelijkheid en geeft een gevoel van vrijheid.

In deel 1 worden de algemene principes besproken om te komen tot zelfredzaamheid, zoals motivatie, tijd en geduld. Dit wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Het aanspreken van de andere zintuigen en het inzetten van hulpmiddelen worden kort toegelicht. 

Deel 2 gaat in op diverse vaardigheden uit het dagelijks leven, zoals: aan- en uitkleden, eten, boodschappen doen en de was. 

Auteurs: Marianne Pietersen, Dita Rijneveld en Machteld Starreveld

Bestel dit boek