Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Brochure: Doofblind Specifiek Wonen - binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Binnen Bartiméus zien de medewerkers regelmatig mensen met problemen met zien en horen (ook wel doofblindheid genoemd) binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. Om de zorg voor deze groep mensen goed vorm te geven ondersteunt Bartiméus in het opzetten van doofblinden woningen

Begeleider helpt cliënt met drinken

Mensen met problemen met doofblindheid hebben recht op goede ondersteuning maar willen of kunnen niet altijd verhuizen naar een voorziening voor mensen met een zintuiglijke beperking, zoals wonen bij Bartiméus.

Daarom adviseert Bartiméus in het opzetten van doofblindenwoningen binnen organisaties voor mensen met een verstandelijke beperking. In deze publicatie laat het Bartiméus expertisecentrum doofblindheid in vogelvlucht zien wat er komt kijken bij het opzetten van dat een doofblindenwoning.

De kennis rondom het Doofblind Specifiek Wonen is voor iedereen beschikbaar gesteld door het Bartiméus expertisecentrum Doofblindheid.

Download deze brochure