Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Brochure: Hoorhulpmiddelen

Deze publicatie beschrijft het gebruik van hoorhulpmiddelen bij personen die problemen hebben met zien én horen en die in een organisatie wonen voor personen met een verstandelijke beperking.

Bewoner met gehoorapparaat

Met deze publicatie wil Bartiméus het belang van hoorhulpmiddelen bij personen met doofblindheid onderbouwen en de mogelijkheden voor deze doelgroep op het gebied van hoorhulpmiddelen laten zien.

Download deze brochure