Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Brochure Kijken met één oog

Wanneer een volwassene het zicht in een oog verliest of wanneer een kind maar één functionerend oog blijkt te hebben, geeft dat vragen over de gevolgen van het kijken met één oog. In deze brochure zetten we de feiten en de gevolgen van het kijken met één oog op een rij en laten zien wat nog wel kan.

Cover brochure kijken met één oog