Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spelen! Natuurlijk!

Ouders en hun kind met een visuele beperking

Handreikingen waarmee je kunt aansluiten bij het spel van je slechtziende of blinde kind.

Publicatie Bartiméus

Samen spelen met je kind is leuk. Je hebt plezier, je geniet samen; er is contact. Al vanaf het eerste begin heb je contact met je kind. Door aanraken, kijken, ‘praten’ en geluiden maken, ontstaat ongemerkt een ‘vraag-en-antwoordspel’, een subtiele wisselwerking: je kind maakt een geluidje, jij reageert erop door het geluid na te doen. Je kind voelt zich daardoor bevestigd: het is leuk wat ik doe, ze zien mij, ze begrijpen mij. Je kind reageert ook op jou; het kijkt naar je, luistert, lacht, maakt bewegingen waardoor ook jij je bevestigd voelt. Zo groeit de hechting, de emotionele band tussen je kind en jou; de basis voor de verdere ontwikkeling.

Als je kind een visuele beperking heeft, kan de wisselwerking tussen jou en je kind, het speelse contact, zeker in het begin wat minder vanzelfsprekend verlopen. Dit boek geeft allerlei handreikingen waarmee je kunt aansluiten bij het spel van je kind en het nog leuker kunt maken.

Auteurs: Ans van Eijden, Ellen van den Broek & Paula Sterkenburg

Gratis download