Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Visuele Functionele Classificatie Systeem (VFCS

Kinderen met een cerebrale parese hebben een verhoogd risico op visuele problemen. Een visueel classificatiesysteem kan ondersteunen bij het onderkennen hiervan.

Publicatie van Bartiméus

Doel

Het doel van de VFCS is het classificeren van het gebruik van de visuele functies van een kind met een cerebrale parese. De VFCS bestaat uit vijf niveaus. Hoe hoger het niveau, hoe meer aanpassingen in de visuele omgeving en compensatie strategieën het kind nodig heeft om visueel gerelateerde activiteiten uit te kunnen voeren.

Gebruik

De VFCS zegt iets over het kijken in het dagelijks leven, maar meet niet of een kind goed ziet. Een ouder, verzorger en/of professional die het kind en zijn/haar visuele mogelijkheden kent, vult de beslisboom in. Uitgangspunt is hoe het kind normaal gesproken effectief de visuele functies inzet.

Download