Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid

Gezonde sociale relaties en veilige gehechtheid zijn belangrijk voor ieders welzijn. Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking ligt hier vaak een uitdaging. In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid pakken de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en Bartiméus dit vraagstuk samen met partners aan.

Wat is de Academische Werkplaats?

In de werkplaats ontwikkelen wetenschappers van Bartiméus, de VU en Ons Tweede Thuis kennis en werkwijzen die de sociale relaties van mensen met een visuele en verstandelijke beperking aantoonbaar verbeteren. De wetenschappers werken hierbij samen met verschillende partners en ervaringsdeskundigen. Professionals, cliënten en verwanten kunnen de kennis zo toepassen in de dagelijkse praktijk en de expertise optimaal benutten.

Contactgegevens Academische Werkplaats

Waarom deze werkplaats?

Mensen met een visuele en verstandelijke beperking hebben vaak moeite met sociale relaties. Dat komt onder andere doordat ze vaak te maken hebben met misverstanden. Dat ontstaat al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld als een baby of peuter zich van z’n ouders afwendt als die tegen hun kind praten. De ouder kan dan denken dat er geen contact met het kind is. Terwijl dat juist wel het geval is. Het kind draait z’n oor namelijk naar de ouder omdat dit voor iemand met een visuele beperking dé manier is om informatie te ontvangen. Als ouders dit niet weten, is er sprake van een misverstand. Dat legt druk op de ouder-kindrelatie.

Daarnaast kunnen mensen met een visueel-en-verstandelijk of verstandelijke beperking hun emoties niet altijd reguleren. Terwijl dat wel voorwaarde is voor veilige gehechtheidsrelaties. Ook dat legt druk op relaties.

De problemen in de sociale relaties kunnen ertoe leiden dat mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking psychische problemen ontwikkelen. Dat komt hun welzijn en kwaliteit van leven niet ten goede.

De werkplaats ontwikkelt daarom middelen en werkwijzen die het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking verbeteren. Voorwaarde is dat de relaties met ouders, begeleiders en anderen gezond zijn. De onderzoekers helpen daarom niet alleen de mensen met een visuele-en-verstandelijke of verstandelijke beperking, maar ook hun ouders en begeleiders. Zodat zij de behoeftes van hun kind of cliënt sneller herkennen en beter begrijpen.

Wetenschap en praktijk

In de Academische Werkplaats zijn wetenschap en praktijk nauw met elkaar verbonden en voor elkaar van betekenis. De werkplaats koppelt de kennis en ervaring uit de praktijk aan kennis uit de wetenschap. Wetenschappers onderzoeken vragen uit beide werelden. Ze ontwikkelen kennis, passen deze toe en stellen de uitkomsten beschikbaar aan het hele werkveld.

Ons wetenschappelijk onderzoek en onze publicaties

Leerstoel Paula Sterkenburg

De leerstoel van Paula Sterkenburg is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel maakt deel uit van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. De opdracht van Paula Sterkenburg als bijzonder hoogleraar is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele of visuele en verstandelijke beperking. Met de focus op sociale relaties en ICT-toepassingen als hulpmiddel. Daarnaast is Sterkenburg de coördinator van de Academische Werkplaats die als focus sociale relaties en gehechtheid heeft.

Kenniscirkel

De Academische Werkplaats maakt bij haar werk gebruik van de kenniscirkel. Met dit essentiële hulpmiddel ontwikkelen de medewerkers kennis en kennisproducten die professionals en verwanten in de praktijk kunnen gebruiken.

De kenniscirkel bestaat uit:

  • Kennisvraag signaleren
  • Ontwikkelen en onderzoeken
  • Nieuwe kennis realiseren
  • Delen en toepassen
  • Feedback verzamelen en evalueren

Projecten

De onderzoeken in de Academische Werkplaats vinden plaats in de vorm van projecten, met uiteenlopende activiteiten en resultaten.

Ga naar de projecten van de Academische Werkplaats

Documenten