Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid

Goede sociale relaties en veilige gehechtheid zijn belangrijk voor ieders welzijn. Voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking of een verstandelijke beperking ligt hier vaak een uitdaging. In de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid ontwikkelen wetenschappers van Bartiméus, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ons Tweede Thuis kennis en werkwijzen die de sociale relaties van mensen met een visuele en verstandelijke beperking of een verstandelijke beperking verbeteren. De wetenschappers werken hierbij samen met verschillende partners en ervaringsdeskundigen. Professionals, cliënten en verwanten kunnen deze kennis en werkwijzen vervolgens toepassen in de dagelijkse praktijk.

Waarom deze Academische Werkplaats?

Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak moeite met sociale relaties. Dat komt onder andere doordat ze vaak te maken hebben met misverstanden. Dat ontstaat al op jonge leeftijd, bijvoorbeeld als een baby of peuter zich van z’n ouders afwendt als die tegen hun kind praten. De ouder kan dan denken dat er geen contact met het kind is. Terwijl dat juist wel het geval is. Het kind draait z’n oor namelijk naar de ouder, omdat dit voor iemand met een visuele beperking dé manier is om informatie te ontvangen. Als ouders dit niet weten, is er sprake van een misverstand. Dat legt druk op de ouder-kindrelatie.

Daarnaast kunnen mensen met een verstandelijke beperking hun emoties niet altijd reguleren, terwijl dat wel voorwaarde is voor veilige gehechtheidsrelaties. Ook dat legt druk op relaties.

De problemen in de sociale relaties kunnen ertoe leiden dat mensen met een verstandelijke beperking psychische problemen ontwikkelen. Dat komt hun welzijn en kwaliteit van leven niet ten goede.

De Academische Werkplaats ontwikkelt middelen en werkwijzen die het welzijn en de kwaliteit van leven van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Voorwaarde is dat de relaties met ouders, begeleiders en anderen goed zijn. De onderzoekers helpen daarom niet alleen de mensen met een beperking, maar ook hun ouders en begeleiders. Zo kunnen zij de behoeftes van hun kind of cliënt sneller herkennen en beter begrijpen.

Lees de laatste nieuwsbrief van de Academische Werkplaats

Jaarverslag

Lees in ons jaarverslag wat wij het afgelopen jaar gedaan hebben en laat je inspireren door de verhalen over onze onderzoeken.

Wetenschap en praktijk

In de Academische Werkplaats zijn wetenschap en praktijk nauw met elkaar verbonden en voor elkaar van betekenis. Vanuit de praktijk ontstaat er behoefte aan specifieke kennis. Wetenschappers vertalen deze kennisvraag in een onderzoeksvraag en gaan aan de slag. De uitkomsten van hun onderzoek vertalen ze vervolgens in kennis en werkwijzen die in de praktijk toegepast worden. En door feedback te verzamelen en te evalueren, worden mogelijk weer nieuwe kennisvragen opgehaald.

Ons wetenschappelijk onderzoek en onze publicaties

Leerstoel Paula Sterkenburg

De leerstoel van Paula Sterkenburg is ingesteld door Stichting Bartiméus en het Bartiméus Fonds. De leerstoel maakt deel uit van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid. De opdracht van Paula Sterkenburg als bijzonder hoogleraar is om bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking. Met de focus op sociale relaties en ICT-toepassingen als hulpmiddel. Daarnaast is Sterkenburg de coördinator van de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid.

Projecten

De onderzoeken in de Academische Werkplaats vinden plaats in de vorm van projecten, met uiteenlopende activiteiten en resultaten.

Ga naar de projecten van de Academische Werkplaats