Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cerebrale visuele stoornissen (CVI)

Wat is CVI

Iemand heeft CVI als het slechte zien ontstaat door een hersenbeschadiging of een aangeboren afwijking van de hersenen. Bij CVI kunnen de hersenen visuele informatie niet helemaal goed verwerken. 

Dit kennisdossier gaat vooral over kinderen. Voor informatie over visuele klachten na niet aangeboren hersenletsel bij volwassenen wordt u verwezen naar ons kennisdossier over niet-aangeboren hersenletsel (NAH). 

CVI is een Engelse afkorting die staat voor Cerebral Visual Impairment (CVI). Of in het Nederlands: cerebrale visuele stoornis. Cerebraal betekent: wat met de hersenen te maken heeft. Visueel betekent: wat met zien te maken heeft. 

Om goed te kunnen zien, heb je goed werkende ogen nodig en moeten de hersenen de visuele informatie goed kunnen verwerken. Bij kinderen met CVI gaat het opnemen en het verwerken van wat ze zien en daarop reageren moeilijker. Kinderen met CVI hebben problemen met die informatieverwerking in de hersenen. 

De term CVI geeft alleen aan waar de oorzaak voor de problemen met het zien zit, in de hersenen. De visuele problemen die voorkomen bij kinderen met CVI hebben invloed op de ontwikkeling en het functioneren, maar kunnen per persoon verschillen. Hèt kind met CVI bestaat niet. 

Lees meer over niet goed zien door hersenletsel (NAH)

Oorzaken en symptomen van CVI

Een cerebrale visuele stoornis (CVI) kan verschillende oorzaken en symptomen hebben.

Lees hier meer over de oorzaken en symptomen van CVI

Onderzoeken en diagnose CVI

Er is specialistisch onderzoek nodig om vast te stellen of een kind een cerebrale visuele stoornis (CVI) heeft.

Meer over onderzoek en diagnose bij CVI

Mijn CVI: een serious game

‘Mijn CVI’ is een serious game voor psycho-educatie voor kinderen met een cerebrale visusstoornis (CVI) in de leeftijd van zes tot twaalf jaar.

Lees meer over 'mijn cvi'

Hoe werkt zien?

Zien doe je met je ogen én met je hersenen. Om goed te kunnen zien, moeten de ogen goed werken en de hersenen de informatie goed verwerken. Een groot deel van de hersenen is betrokken bij de verwerking van het zien.

Alles wat via onze ogen aan visuele informatie binnenkomt, wordt doorgestuurd naar verschillende hersengebieden. Hersengebieden die samenwerken, heten ook wel netwerken. De visuele netwerken verwerken de visuele informatie. Ze zijn nodig om te begrijpen wat we zien, er betekenis aan te geven, en vast te stellen hoe we moeten reageren.