Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Begeleiding door Bartiméus

Bartiméus biedt gespecialiseerde begeleiding aan mensen met een beperking in horen én zien. Door de dubbelzintuiglijke beperking zijn zowel de vragen als de mogelijke oplossingen écht maatwerk.

Expertisecentrum Doofblindheid

Bartiméus biedt sinds 1980 specifieke ondersteuning aan mensen met aangeboren doofblindheid. Sinds de oprichting van het Expertisecentrum Doofblindheid in 2006 is daar ook veel kennis bijgekomen over de begeleiding van mensen met verworven doofblindheid en leeftijdsgerelateerde beperking in horen en zien. In het Expertisecentrum Doofblindheid bundelen wij onze kennis en ervaring op deze gebieden. We doen wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, en streven naar meer inzicht en nieuwe innovaties op het gebied van aanpassingen en begeleiding.

Ga naar ons expertisecentrum Doofblindheid

Persoonlijke antwoorden op vragen

Mensen met doofblindheid hebben slechts een beperkt overzicht over de ruimte om zich heen en de mensen die zich daarin bevinden. Contact op afstand is niet mogelijk. Er zijn altijd aanpassingen nodig om het geheel te overzien. Hoe kan je bijvoorbeeld communiceren met anderen als je daarvoor het zicht en gehoor niet kunt gebruiken? Hoe kan je nog zelfstandig binnenshuis je weg vinden op de tast? En welke activiteiten kan iemand met doofblindheid zelfstandig doen op momenten dat er even geen begeleiding beschikbaar is? Allemaal vragen die een persoonlijk antwoord nodig hebben. Bartiméus heeft expertise op het gebied van doofblindheid en helpt bij het zoeken naar antwoorden.

Hand in hand

Wat ik zie is dat de mensen bij Bartiméus heel veel kennis in huis hebben en dat ze aanvoelen wat er met de mensen aan de hand is. Dat is heel prettig om te zien als broer

Broer van cliënt

Vragen over doofblindheid?

Stel ze aan ons expertisecentrum Doofblindheid.