Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Methode Kwaliteit in Communicatie (KiC)

De methode Kwaliteit in Communicatie (KiC) is een interventie voor communicatiepartners van mensen met doofblindheid, een visuele en verstandelijke beperking, of een auditieve en verstandelijke beperking. Communicatiepartners zijn de mensen die regelmatig communiceren met de persoon met genoemde beperkingen, zoals ouders, begeleiders en leerkrachten.

De methodiek is bedoeld om de communicatie met mensen met zintuiglijke en verstandelijke beperkingen te verbeteren. Via de methodiek leren communicatiepartners te kijken naar de cliënt, signalen van de cliënt te herkennen, ontvangen en te bevestigen. Zo ontstaat een betere afstemming tussen de cliënt en de begeleiders. Communicatiepartners lokken de cliënt uit tot meer initiatief, waardoor hij of zij meer regie heeft over het eigen leven. Hierdoor ontstaat een positief contact en meer plezier. Ook leren de communicatiepartners hoe ze het contact aan moeten gaan, waardoor ze minder handelingsverlegenheid ervaren.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de methode KiC effectief is. Zo begrepen cliënten en begeleiders elkaar beter, lukte het communicatiepartners beter om achter de betekenis van gedrag te komen en werd er vaker gecommuniceerd over gevoelens en gedachten.

Hoe ziet een traject van KiC eruit?

Het traject wordt geleid door een communicatiecoach en bestaat doorgaans uit individuele bijeenkomsten en/of (kern)teambijeenkomsten. In onderling overleg kan gekeken worden welke vorm het beste bij jouw situatie past. Onderdelen van de training zijn:

  • Scholing over communicatie. Er wordt ingegaan op de onderdelen afstemming en betekenisoverdracht, met behulp van theorie, oefeningen en het bekijken van kleine stukjes video. Deze scholing bestaat uit twee bijeenkomsten.
  • Vijf video-feedbacksessies, waarin de hulpvragen aan de hand van video en huiswerkoefeningen worden beantwoord. Deze sessies kunnen zowel individueel als groepsgewijs plaatsvinden. De keuze hiervoor wordt in samenspraak met jou gemaakt.
  • Evaluatiebijeenkomst, waarbij met name aandacht is voor implementatie van de bevindingen.

Voor een optimaal effect van de methode is het belangrijk dat alle communicatiepartners (op hun eigen manier) betrokken zijn bij het traject. Dit betekent dat er medewerking wordt gevraagd van woonbegeleiders, familie, leerkrachten, activiteitenbegeleiders en/of paramedici die betrokken zijn rondom de cliënt.

Meer informatie

Wil je informatie over KiC of wil je je aanmelden? Neem dan contact op met het Expertisecentrum Doofblindheid.