Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Leeftijdsgerelateerde beperking in horen en zien

Dit is de meest voorkomende vorm van doofblindheid.

Deze vorm van doofblindheid ontstaat na het 55e levensjaar. Omdat achteruitgang van zien en horen een bekende kwaal is bij het ouder worden, komt deze dubbelzintuiglijke beperking relatief vaak voor. Geschat wordt dat zeker 70.000 mensen kampen met ouderdomsdoofblindheid.

Een leeftijdsgerelateerde beperking in horen en zien wordt vaak niet als zodanig herkend, omdat het meestal een toevallige samenkomst is van slechter zien en slechter horen. Men herkent zich dan ook niet als de term doofblindheid wordt gebruikt. Er wordt algauw gedacht dat het 'bij de leeftijd hoort'. Een leeftijdsgerelateerde beperking in horen en zien heeft echter een grote impact op het gehele dagelijks leven. Het niet (op tijd) onderkennen kan voor veel frustratie zorgen bij zowel de persoon met doofblindheid deze dubbel zintuiglijke beperking als bij mensen uit zijn omgeving. Informatie wordt niet meer goed begrepen en de verwerking ervan kost meer tijd. Soms moeten dingen vaak herhaald worden voordat de boodschap duidelijk is. Mensen trekken zich ook vaker terug; ze voelen zich tot last van anderen en kunnen nog weinig volgen van gesprekken en/of groepssituaties. Toch behoort één op de vier ouderen boven de tachtig jaar tot de bovengenoemde groep.

Kenmerken

Veel gehoorde kenmerken zijn:

  • Langzaam gaat het zien en horen achteruit
  • Weinig mensen durven hulp te zoeken, aangezien de klachten vaak verward worden met dementie
  • Onzekerheid en angst worden vaak niet begrepen
  • Men is zich onbewust van geleidelijke veranderingen in gedrag

Specifieke ondersteuning is nodig om een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid te behouden. Vaak kan de inzet van hulpmiddelen hier een belangrijke rol in spelen. Maar ook mensen in de omgeving van mensen met een leeftijdsgerelateerde beperking in horen en zien kunnen ondersteuningsvragen hebben. Meestal is dat op het gebied van contact en communicatie.