Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Verworven doofblindheid

Verworven doofblindheid ontstaat in de loop van het leven, maar vóór het 55e levensjaar.

Op deze pagina

Sommige mensen hebben al zintuiglijke beperkingen voordat ze doofblindheid krijgen, maar dit hoeft niet. Naar schatting 1.000 Nederlanders hebben verworven doofblindheid.

Verworven doofblindheid gaat gepaard met grote verlieservaringen en zingevingvraagstukken. Voor alle mensen die tijdens hun leven te maken krijgen met doofblindheid, geldt dat zij hun leven helemaal opnieuw moeten inrichten. Zij hebben een normale taalontwikkeling doorgemaakt, waarna ze zonder aanpassingen altijd hebben kunnen communiceren met anderen. Dit wordt lastiger naarmate het zien en horen slechter wordt. Steeds meer worden deze mensen afhankelijk van hulpmiddelen en anderen, bijvoorbeeld in de communicatie en de mobiliteit.

Doofblindheid kost veel incasseringsvermogen. Hoe de doofblindheid wordt ervaren, verschilt per persoon. Dit is vaak mede afhankelijk van de mate van zintuiglijke beperkingen en/of de mate van verlies van visus en/of gehoor.

Oorzaken

Het ontstaan van slecht zien en slecht horen kan veroorzaakt worden door een syndroom, een ziekte of een ongeval. De meeste mensen met verworven doofblindheid hebben dit gekregen ten gevolge van het syndroom van Usher. Dat is een erfelijke aandoening waardoor visus-, gehoor- en evenwichtsproblemen ontstaan.