Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Innovatie

Onze ambitie 100% leven bereiken we niet door alleen te blijven doen wat we al doen. Behoeftes van mensen veranderen en de maatschappij en technologie ontwikkelt zich. Om op de juiste manier bij te kunnen blijven dragen aan 100% leven is innovatie noodzakelijk.  

Om 100% te kunnen leven is zelfregie een belangrijk thema. In ons innovatieprogramma staat centraal: hoe kunnen we iemand helpen om zo veel mogelijk zelfstandig zijn of haar leven te leiden en de wereld waarin we leven toegankelijker te maken. 

Innovatie rondom Mobiliteit

Zelf je boodschappen kunnen doen, een ziekenhuisbezoek, of op bezoek bij vrienden en familie. Zelfstandig mobiel zijn is voor iedereen belangrijk om niet geïsoleerd te raken en goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Ook voor mensen met een visuele beperking. Alleen weten we dat bestaande hulpmiddelen niet altijd toereikend zijn en hierdoor reizen en verplaatsen een blokkade kan worden om te doen wat je zou willen doen. Daarom ontwikkelen wij innovaties die ervoor zorgen dat mensen met een visuele beperking veilig en zelfstandig van A naar B kunnen en daardoor zowel binnen als buiten zelfredzaam zijn. 

E-health

De samenleving waarin Bartiméus, haar cliënten en alle mensen met een visuele beperking in participeren digitaliseert snel. Dit zorgt ook voor een verandering in behoeftes. Hierdoor willen we mensen de keuze kunnen bieden of zij onze dienstverlening digitaal of fysiek willen ontvangen. In 2018 zijn we gestart met het ontwikkelen van digitale dienstverlening zoals online trainingen en elk jaar breiden we dit uit op basis van behoeftes van onze cliënten. Ook hier staat zelfregie centraal: hoe wil ik mijn dienstverlening en zorg ontvangen? 

Naast het realiseren van zelfregie in onze dienstverlening innoveren we ook op het gebied van zelfredzaamheid in je thuissituatie door inzet van digitale oplossingen.

Meer over eHealth

Innovatie voor mensen met een visuele én verstandelijke beperking

Technologie is overal. Met een klik of een swipe hebben we toegang tot de hele digitale wereld. Maar wat nu als je een visuele en verstandelijke beperking hebt?  Dan zijn die middelen veel minder toegankelijk en is meedoen in dezelfde digitale wereld veel moeilijker. Het FabLab bestaat uit een team gedreven professionals en probeert zelfstandigheid en kwaliteit van leven te bevorderen door de inzet van technologie, innovatie en hulpmiddelen. Juist deze doelgroep kan zo veel baat hebben van ‘next-level’ oplossingen; de mogelijkheden zijn oneindig!  

Meer over ons FabLab

Inclusief innoveren

Onze visie is dat we 100% leven voor mensen met een visuele beperking kunnen realiseren als we het samen doen. Dit geldt ook voor innoveren. Zo hebben we een innovatieproces ontwikkeld waarin we: 

  • Samen met mensen met een visuele beperking de diensten en producten ontwikkelen en hierdoor wat we maken ook aansluit bij de behoeften. 
  • Samen werken met ondere andere hogescholen en universiteiten, bedrijfsleven en andere organisaties binnen en buiten de branche. We zijn van mening dat door het combineren van alle kennis en kunde we technologie steeds slimmer kunnen inzetten en technologie echt voor ons als mens kunnen laten werken.