Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Angelmansyndroom

Het Angelmansyndroom is een aangeboren aandoening, waarbij de hersenontwikkeling is verstoord. Dat leidt tot een verstandelijke beperking, ongewoon gedrag en meestal epilepsie.

De stoornis wordt zichtbaar vanaf de leeftijd van zes tot twaalf maanden. Kinderen hebben een kleiner hoofd en ze leren niet goed praten. Ze zijn vaak blij en opgewonden, slapen weinig en kunnen zich moeilijk concentreren.

Volwassenen met het Angelmansyndroom hebben vaak grove gezichtskenmerken en problemen met bewegen en evenwicht. Het syndroom ontstaat door een kopieerfout van de genen tijdens de vorming van zaad- of eicellen.

Gevolgen voor het zien

  • Scheelzien (strabismus);
  • Bijziendheid, verziendheid, een cilinderafwijking of andere refractieafwijkingen;
  • Verminderde gezichtsscherpte door verminderde pigmentvorming in het netvlies;
  • Problemen met zien bij schemer of donker;
  • Verschrompeling (atrofie) van de oogzenuw.

Behandeling en mogelijkheden

Op dit moment is er geen behandeling voor het Angelmansyndroom. Wel is er medicatie om ernstige symptomen, zoals epilepsie en slaapstoornissen, te onderdrukken. Ook zijn er diverse visuele hulpmiddelen die kunnen worden ingezet.