Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

100% onze plek gevonden in Amsterdam

Bartiméus is nu bijna 2 jaar gevestigd in het Gezondheidscentrum Slotervaart in Amsterdam. ‘Team Amsterdam’ staat klaar voor mensen met een visuele beperking in de hoofdstad en omgeving. ‘Door corona kon de opening destijds niet gevierd worden. Maar we blikken toch graag even terug!'.

Entree en wachtkamer locatie Bartiméus Amsterdam

'Het waren roerige, maar zeker ook betekenisvolle tijden’, aldus teamleider Midden/West NL, Henk Muijs. 'Corona heeft zijn weerslag gehad op de gehele zorgwereld, maar ook zeer zeker bij Bartiméus en onze ambulante zorgprofessionals’, benadrukt Henk. ‘Huisbezoeken werden afgezegd en de zorg werd wat afstandelijker door de inzet van digitale hulpmiddelen en E-health. Gelukkig hebben we nu weer volop persoonlijk contact met onze cliënten zoals we gewend waren én waar we goed in zijn!’ 

Voor iedereen met een visuele beperking

Bartiméus is er voor alle mensen in Nederland die slechtziend of blind zijn. En voor iedereen die zich persoonlijk of professioneel voor hen inzet. Henk: ‘We willen ons zo dicht mogelijk bij de mensen begeven die ons nodig kunnen hebben. En dat geldt dus zeker ook voor anderstaligen. Vandaar dat we voor een centraal gelegen plek kozen, die makkelijk bereikbaar is met eigen vervoer, OV of te voet. Samen met zo’n veertien andere zorgverleners zitten we helemaal op onze plek. We zijn een mooie aanvulling in het gezondheidscentrum. En dat wat we doen en waar Bartiméus voor staat, willen we ook héél graag naar buiten toe vertellen.’ 

Bord organisaties van Slotervaart gezondheidscentrum

Veelzijdige dienstverlening

Wat Bartiméus allemaal kan bieden, blijkt nog niet bij iedereen bekend. Dat horen we regelmatig van mensen met een visuele beperking, maar ook bij zorgprofessionals of familieleden. ‘Oh doen jullie dat ook dan?’, is een veelgehoorde vraag.  

Hilmar de Vries, casemanager van team Amsterdam: ‘Heel begrijpelijk, vooral als je voor het eerst in contact komt met Bartiméus, dan komt er veel op je af en daardoor mis je info over onze dienstverlening. Een mooi voorbeeld van onze brede dienstverlening: we zijn gestart met Ouderschapstrainingen'.

'Bij de (jonge) ouders met een visuele beperking was er veel herkenning over en weer en werden er tips en ervaringen uitgewisseld over het opvoeden. De recentste training spraken we over hoe behoud ik mijn rol als ouder terwijl ik af en toe toch mijn (goedziende) kind om hulp vraag. Het ging ook over lichaamsbesef, op pad met je kind en energiemanagement. Zo ontstaat in het gesprek dus een breder beeld van de behoefte die iemand heeft. En op al die bijkomende facetten bieden we onderzoek, training en begeleiding.’ 

Ik houd helemaal niet van lotgenotencontact, maar dit vond ik wel erg fijn! - reactie deelnemer

Bartiméus staat voor je klaar!

Hilmar werkt als casemanager. Aan het begin van elk traject gaat ze in gesprek met de cliënt om zijn hulpvraag te achterhalen. Na het intakegesprek gaat ze binnen het multidisciplinaire team op zoek naar de juiste behandelaars om de hulpvraag te beantwoorden. Elke hulpvraag is maatwerk. Hilmar: ‘We zoeken samen met de cliënt naar de beste oplossingen en we delen onze kennis en ervaring. Aan het einde van de rit willen we een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het vergroten van ‘100% leven’ voor de desbetreffende client!’ 

Goldmann perimeter in Low Vision onderzoeksruimte
Goldmann perimeter in Low Vision onderzoeksruimte
Beeldschermloep in Low Vision onderzoeksruimte
Beeldschermloep in Low Vision onderzoeksruimte
Low vision onderzoeksruimte
Low Vision onderzoeksruimte
medewerkers locatie Amsterdam
Twee medewerkers aan het werk; zittend achter laptop

Wat we zoal doen?

Om inzichtelijk te maken hoe we van betekenis kunnen zijn, zetten we onze dienstverlening beknopt op een rij: 

Samenwerken in Amsterdam

Daar waar we onze kennis kunnen delen, nieuwe kennis kunnen opdoen of kennis van anderen nodig hebben om onze doelen te bereiken, zoekt team Amsterdam de samenwerking op. Bijvoorbeeld met: NEMO Amsterdam, het Rijksmuseum en het Medisch Orthopedagogisch Centrum Kabouterhuis. En op gebied van toegankelijkheidsvraagstukken komen we graag in contact met gemeentes.
Hoe maken we van onze hoofdstad een toegankelijke stad waarin iedereen - ongeacht een (visuele) beperking - kan meedoen?   

Henk Muijs: ‘Ons enthousiaste team heeft veel up-to-date kennis in huis om cliënten (jong en oud), ouders én ook (zorg)professionals bij te staan en te adviseren. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen in een team vinden wij heel waardevol. Goed luisteren naar onze cliënten is een pré en samen optrekken in het kunnen participeren in de samenleving maakt ons werk zo mooi, interessant en waardevol! In dit werk bouw je een vertrouwensband op en mag je een belangrijk steentje bijdragen aan het leven van de cliënt met een visuele beperking.’ 

Wil je meer weten over onze dienstverlening en of team Amsterdam iets voor jou kan betekenen? Neem contact op met Bartiméus Amsterdam via telefoonnummer 020 - 6676 830.  

Bartiméus 100% leven. Het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft. 

Onderstaand enkele reacties van onze cliënten:

Leren lopen met een taststok vind ik heel moeilijk, maar bij de mobiliteitstrainer van Bartiméus voel ik me veilig

Ik voel me eindelijk voor het eerst gehoord en begrepen, dank jullie wel Bartiméus

Op aangepaste wijze kan ik nu m'n creatieve hobby’s uitoefenen en blijf ik bij met actuele boeken en achtergronden van het nieuws door gesproken lectuur. Ik voel me dankzij Bartiméus Amsterdam weer een volwaardig deelnemer van de maatschappij