Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bart zoekt mentor

Bart woont al geruime tijd naar tevredenheid bij Bartiméus in Doorn. Hij is blind en zijn verstandelijke vermogens zijn beperkt.

Icoon nieuws

Zijn ouders zijn jarenlang de belangenbehartigers geweest van hun zoon maar gezien hun leeftijd en gezondheidssituatie lukt het niet meer hier goed invulling aan te geven. Er zijn geen andere familieleden die deze rol op zich kunnen nemen.

Bart is de naam van een fictieve bewoner maar staat in werkelijkheid voor de situatie waar een aantal cliënten van Bartiméus in terecht zijn gekomen.

De Stichting Mentoren Bartimeus (SMB), een kleine onafhankelijke stichting, die nauw samenwerkt met Bartiméus, stelt zich ten doel voor volwassen, niet wilsbekwame, cliënten van Bartiméus woonachtig in Doorn en Zeist een vrijwillige mentor te zoeken die wil functioneren als wettelijk vertegenwoordiger en als belangenbehartiger van de cliënt.

Wat doet een mentor?

Hij of zij:

  • Vertegenwoordigt de cliënt in zorgaangelegenheden
  • Behartigt de (niet financiële) belangen van de client
  • Geeft advies aan de zorgverleners
  • Bouwt een relatie op met de cliënt
  • Neemt deel aan besprekingen over de cliënt
  • Tekent het ondersteuningsplan

Een mentor is een wettelijke vertegenwoordiger en wordt daarom benoemd door de kantonrechter.

Naast het werven van mentoren zorgt de SMB voor scholing, het begeleiden en ondersteunen van mentoren.

Aanmelden of meer informatie?

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Ineke Sloots. Ineke is voorzitter en coach van mentoren.

Ineke Sloots
Email: ineke_sloots@hotmail.com
Telefoonnummer: 06 14 99 07 19