Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bartiméus en Pento combineren expertise en service

Bartiméus is een samenwerking gestart met audiologisch centrum Pento, dat net als Bartiméus vestigingen heeft op verschillende plaatsen in Nederland. Mensen die problemen hebben met zien én horen worden nu nog sneller geholpen.

Twee verschillende handen houden elkaar vast

Door de samenwerking tussen Bartiméus en Pento is het mogelijk de zorgtrajecten vlot te combineren en snel de benodigde expertise in te schakelen. Cruciaal in de behandeling is namelijk dat de erkenning en herkenning van visuele en auditieve klachten in een vroeg stadium plaatsvindt.

De samenwerking betekent dat specialisten van beide organisaties kennis gaan uitwisselen. Specialisten kunnen cliënten onderling sneller doorverwijzen en een behandelingstraject voor een client beter op elkaar afstemmen. Voor de cliënt betekent dat meer gemak en optimale zorg.

Ouderdomsdoofblindheid komt veel voor

Ouderdomsdoofblindheid komt in Nederland veel voor. In de leeftijd van 60 tot en met 64 jaar heeft zo'n 2 á 3 procent te maken met het verlies van zicht en gehoor. Hoe ouder mensen worden hoe vaker dit optreedt. Bij de leeftijdscategorie van 80 tot 85 jarigen komt dit zelfs meer dan 25% voor. Klachten die ontstaan bij slechthorendheid en slechtziendheid hebben invloed op de communicatie, de informatieverwerking en op de mobiliteit van mensen.

Vaak weten ouderen en hun omgeving wel dat het verlies van zicht en gehoor hoort bij de leeftijd. Maar is onbekend dat er vaak nog wel veel mogelijk is om ondanks het verlies aan zintuigelijke mogelijkheden toch dagelijkse activiteiten te blijven doen die belangrijk voor iemand zijn. Mensen denken vaak dat ze moeten accepteren dat dingen niet meer mogelijk zijn. Onder professionals worden klachten die ontstaan door ouderdomsdoofblindheid vaak verward met klachten die horen bij dementie.

Er is vaak nog veel meer mogelijk dan mensen denken

Behandelaren van zorgorganisaties als Bartiméus en Pento zien dat er voor mensen met problemen in zien en horen vaak heel veel meer mogelijk is dan mensen zelf denken. Om die zorg beter in te regelen zijn zij dus een intensieve samenwerking gestart. Mensen met meerdere zintuigelijke klachten, hebben nu vaak behandeltrajecten bij verschillende specialistische zorgverleners. Het komt ook voor dat tijdens een onderzoek bij de één, blijkt dat er andere zintuigelijke problemen zijn.

Dat betekent voor de client dus vaak een nieuwe verwijzing. Dat is reden dat Bartiméus graag samenwerkt met medische centra en ziekenhuizen en andere (ouderen) zorgorganisaties, zodat specialistische zorg voor de cliënt zo snel en goed mogelijk is te combineren.

Over Pento en Bartiméus

Pento is gespecialiseerd in auditief onderzoek, behandeling en hulpmiddelen. Pento heeft vestigingen in Amersfoort, Utrecht, Ede, Apeldoorn, Utrecht, Zwolle, Hengelo, Assen en Leeuwarden. Pento: Experts in horen, spreken en verstaan.  

Bartiméus is de expertiseorganisatie op het gebied van leven met een visuele beperking. Bartiméus heeft een expertisecentrum Doofblindheid voor begeleiding en behandeling van mensen met een beperking in horen en zien.

Meer informatie: omgaan met ouderdomsdoofblindheid

Bartiméus vindt aandacht voor ouderdomsdoofblindheid belangrijk. Daarom gaven we onlangs samen met de Oogvereniging een webinar 'Omgaan met doofblindheid' voor professionals en naasten van mensen met ouderdomsdoofblindheid. In het webinar komen een ervaringsdeskundige en een gedragsdeskundige aan het woord. Informatief voor ieder die geïnteresseerd is in dit onderwerp. 

Contact

Wilt je meer weten over onze dienstverlening of wat onze expertise kan betekenen voor organisaties in de (ouderen) zorg? Bel ons op 088 - 88 99 888 of stuur een e-mail naar info@bartimeus.nl.