Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Begeleiding naar zelfstandigheid: 100% leven

Circa 300.000 Nederlanders zijn slechtziend of blind. Veel voorzieningen voor mensen met een visuele beperking zijn in ons land goed geregeld. Toch is 100% meedoen in de samenleving voor jongeren en volwassenen met een visuele beperking niet vanzelfsprekend. Wat kan Bartiméus dan betekenen?

Samen koken op locatie De Wittenborgh In Ermelo

Bartiméus locaties voor begeleiding

De brede maatschappelijke ontwikkelingen om (langer) zelfstandig het leven te kunnen leiden dat bij je past, vinden wij ook terug in de ondersteuningsdoelen van cliënten die blind of slechtziend zijn. Die maatschappelijke verandering vraagt een andere kijk op de ondersteuningsbehoefte. Dit was - samen met onze 100% leven ambitie - de reden om ons zorgaanbod aan te scherpen. We nemen u graag mee in ons actuele aanbod gericht op de ondersteunings- en begeleidingsvragen van jongvolwassenen met een visuele beperking. 

Op weg naar zelfstandigheid
In Zeist, Driebergen en Ermelo hebben wij locaties waar wij jongvolwassenen begeleiden op weg naar zelfstandigheid. De woningen bieden een uitkomst voor jongeren met een visuele beperking die graag zelfstandig willen wonen, maar nog niet alle vaardigheden bezitten die daarvoor nodig zijn. Bewoners krijgen hier begeleiding op maat en leren zaken als boodschappen doen, zelf koken, schoonmaken en budgetteren. Ook is er aandacht voor het aangaan en behouden van sociale relaties, leren plannen en organiseren en dit alles combineren met school of werk.  

De verblijfsduur varieert van 6 tot 24 maanden, mede afhankelijk van de hoeveelheid en de zwaarte van de hulpvragen. Doel van onze begeleiding is tweeledig: óf begeleiden naar zelfstandig wonen, of beoordelen welke vorm van zorg er na die periode nodig is.  
Op de zelfstandige woonplek begeleiden wij de jongvolwassenen om het geleerde zelfstandig in de praktijk te kunnen brengen. 

Raamovereenkomst

Bartiméus heeft een raamovereenkomst met de VNG om specialistische begeleiding in te zetten voor cliënten met een Wmo-indicatie. De cliënt vraagt de indicatie bij de gemeente aan en gaat voor de periode van begeleiding bij Bartiméus zelfstandig een huurovereenkomst voor een woonruimte aan met Bartiméus.  

Langdurig verblijf 
In Ermelo en Zeist bieden wij ook langdurige verblijfszorg voor volwassenen. Cliënten wonen hier en krijgen dagelijkse ondersteuning bij hun hulpvragen van onze (woon)begeleiders. 
 
De bewoners hebben een indicatie vanuit Wet Langdurige Zorg. Zij hebben een visuele beperking, met enkelvoudige bijkomende hulpvragen. Zij hebben blijvende behoefte aan 24-uurszorg in de nabijheid en zorg op ongeplande momenten.   
Deze cliënten hebben geen behoefte aan intensieve multidisciplinaire zorg. Cliënten die hier wél behoefte aan hebben, bijvoorbeeld met een visuele én verstandelijke beperking, kunnen terecht in onze woningen in Doorn of bij andere zorginstellingen. 

Beschikbaarheid 
Momenteel hebben wij enkele plekken beschikbaar op onze locaties voor jongvolwassenen in Ermelo (de Wittenborgh) en Zeist (Kamertrainingscentrum).   

Meer weten over deze beschikbaarheid en ons aanbod? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag wat er mogelijk is.