Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Cliëntenpanel denkt mee over inzet eHealth

Beeldbellen met je zorgverlener. Je thuis online voorbereiden op een training Lopen met de blindegeleidestok. Het kan met eHealth: digitale zorg.

Fake afbeelding

Bartiméus biedt cliënten nu al online trainingen, aanvullend op fysieke trainingen. Een nieuwe ontwikkeling is eDiagnostiek. Deze maand gaan we met cliënten in gesprek over de doorontwikkeling van eHealth. 'Behoeften kunnen door corona veranderd zijn.'

Nienke Nijhof is programmamanager eHealth bij Bartiméus. ‘In 2018 onderzochten we of cliënten eHealth voor de zorg van Bartiméus wenselijk vonden. Uit dit onderzoek bleek dat fysiek contact niet nodig is voor een aantal behandelingsvormen en consulten. Ook gaven mensen aan dat ze het fijn vinden als ze minder hoeven reizen om zorg te krijgen. Want voor mensen die slechtziend of blind zijn, is reizen een uitdaging en vaak behoorlijk belastend. Verder kwam uit het onderzoek dat men graag wilde beeldbellen met een zorgverlener en online trainingen wilde volgen. Door corona kwam digitaal contact ook nog eens in een stroomversnelling. Mensen raakten er meer aan gewend. Genoeg redenen om bij Bartiméus nog meer met eHealth aan de slag te gaan.’  

Door eHealth hoeven cliënten minder te reizen

Online training vooraf

‘We zijn nu zover dat we beeldbellen en chatten met de cliënt en online trainingen aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan trainingen ‘Hoe steek ik over als ik slecht zie', ‘Veilig fietsen’ en ‘Hoe richt ik mijn keukenkastjes in?’. De cliënt volgt deze training thuis via zijn beeldscherm. Daarna volgt in sommige gevallen nog een fysieke training, samen met een zorgverlener. Voordeel van zo’n online training vooraf is dat de cliënt zich beter kan voorbereiden op de fysieke training en na afloop de online training terug kan kijken.’

eDiagnostiek

‘Verder zijn we ook bezig met de ontwikkeling van eDiagnostiek en eThuis. Bij eDiagnostiek kijken we bijvoorbeeld hoe we oogonderzoeken meer digitaal kunnen doen. Zoals gezichtsveldonderzoek met virtual reality. eThuis gaat over hoe je hulpmiddelen thuis kunt inzetten om zo prettig mogelijk te leven. Denk daarbij aan Google Home, waarmee je apparaten kunt bedienen met je stem.'

Digivaardig

eHealth is niet alleen nieuw voor cliënten, maar ook de zorgmedewerkers van Bartiméus moeten er mee leren werken. Nienke: ‘Ook voor hen is het een voordeel dat ze minder hoeven reizen. Hierdoor blijft er meer tijd over voor het leveren van zorg. We leren medewerkers goed digivaardig te worden en we trainen hen in het geven van online trainingen. Dat is toch wat anders dan het geven van een fysieke training.’

Meer tijd voor leveren van zorg

Cliëntenpanel

Natuurlijk betrekt Bartiméus mensen met een visuele beperking bij de ontwikkelingen van eHealth. Nienke: ‘Hun kennis en ervaringen zijn voor ons superbelangrijk. We starten met een cliëntenpanel waarbij we hun reacties vragen op ontwikkelingen in dit project. Daarnaast doen we een nieuw behoeftenonderzoek, omdat we denken dat behoeften door corona veranderd kunnen zijn. Toen we een oproep deden voor het werven van deelnemers, was ik echt verrast door het grote aantal aanmeldingen. Blijkbaar leeft het onderwerp eHealth erg bij mensen die slechtziend of blind zijn. Het is mooi dat we daar samen met hen vorm aan kunnen geven.’

Wil je meer weten over eHealth bij Bartiméus?