Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Eén werkwijze bij aanvraagtraject blindengeleidehond

De overstap naar een geleidehond is een combinatie van training met de hond bij een hondenschool en een vaardigheidstraining bij revalidatie-instellingen voor mensen met een visuele beperking. Betrokken partijen hebben op 13 juni 2022 een convenant gesloten voor een eenduidige werkwijze.

vrouw met geleidehond steekt witte stok uit bij het oversteken

Bartiméus ondertekende het convenant "Samenwerking bij het aanvraagtraject blindengeleidehonden" met andere revalidatie instellingen voor mensen met een visuele beperking, geleidehondenscholen en vertegenwoordigers van gebruikers. De afgelopen twee jaar werkten betrokken partijen aan de totstandkoming ervan voor een optimaal traject bij de aanvraag van een blindengeleidehond.

Eenduidigheid bij aanvraagtraject

Voor het verkrijgen van een geleidehond doorloopt de aanvrager een route van twee parallelle trajecten: een bij de revalidatie instelling voor het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en een bij de hondenschool gericht op de relatie tussen gebruiker en hond.

Door het opstellen van het convenant zijn verantwoordelijkheden en taakverdeling bij het traject van aanvraag, training en levering helder en eenduidig geworden voor alle betrokken partijen. De Oogvereniging is betrokken als stem van de gebruiker.

Hoe regel je de aanvraag van een blindengeleidehond?

De aanvraag van een geleidehond kan veel vragen oproepen. Daarom is ook een brochure ontwikkeld, met informatie uit het convenant over het aanvraagtraject van een (vervangende) geleidehond, wat een geleidehond wel en niet kan en de zes stappen in het aanvraagtraject.

Samenwerkende organisaties

Aan dit convenant hebben Bartiméus, Koninklijke Visio, Koninklijke Kentalis, de hondenscholen Gaus Assistentiehonden, KNGF Geleidehonden, Stichting DCN Geleidehonden, geleidehondenschool Herman Jansen en de Oogvereniging meegewerkt.

Lees alles over de geleidehond en het aanvraagtraject
ondertekenaars convenant

Op de foto van links naar rechts:

Zittend: Serge Gaus (Gaus), Reinier van der Kuij (KNGF), Luuk-Jan Boon (Oogvereniging), Esther van Sprundel (Kentalis).
Staand: Pieter-Jan Blok (DCN), Mitchel (Herman Jansen), Jaap-Pieter Elenbaas (Bartiméus), Frank Roos (Visio).