Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Installatie Eric Velleman als lector Digitale Toegankelijkheid

Is kunstmatige intelligentie een bedreiging of juist een kans voor mensen met een (visuele) beperking? Tijdens zijn inaugurele rede op 25 mei wijst lector Eric Velleman erop dat bij nieuwe media en technologieën maar weinig aandacht is voor de toegankelijkheid hiervan.

Eric Velleman bij inauguratie

'Steeds meer organisaties maken werk van digitale toegankelijkheid, vooral bij websites en mobiele applicaties', aldus Eric Velleman bij zijn installatie als bijzonder lector Inclusive Digital Design & Engineering bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). 'Helaas is in veel gevallen toegankelijkheid nog lang geen integraal onderdeel van het ontwerp en engineering proces. Voor mensen met een (visuele) beperking is het van groot belang dat dit verandert. Ik merk dat velen zich terecht zorgen maken over de toegankelijkheid van de technologie die ons steeds meer omringt.'

Kunnen mensen met een beperking straks nog deel uitmaken van onze samenleving? Of komen zij aan de zijlijn te staan bij de verdere digitalisering van onze woonomgeving, mobiliteit, gezondheid en werk?

Meer nodig dan wetgeving

'Beperkingen zijn meer dan alleen eigenschappen van personen. We kunnen ze beschouwen als een evoluerend, interactief en multidimensionaal concept', aldus Eric Velleman in zijn inaugurele rede. 'De sociale participatie van mensen met een beperking kunnen we verbeteren. Hiervoor moeten we de specifieke belemmeringen aanpakken waarmee zij worden geconfronteerd in hun pogingen om deel uit te maken van onze digitale samenleving.' 

Dit gaat volgens Eric Velleman verder dan alleen uitgebreide wetgeving vanuit de VN, Europa en Nederland waaraan het werkveld moet voldoen. 'We moeten werken aan bewustwording, scholing, beleidsverandering, en co-creatie van nieuwe oplossingen, normen en best practices. Competenties op het gebied van 'Inclusive (digital) Design & Engineering' zouden tot de bagage van alle onderwijsprofessionals en studenten in opleidingen moeten behoren, zeker als ze een ontwerp- of ingenieurskarakter hebben. Onderwijs, onderzoek en het werkveld kunnen er samen voor zorgen dat de volgende generatie professionals bewuster te werk gaat en dat hun technologie vanaf het begin toegankelijker wordt.'

Inaugurele rede Eric Velleman staat beschreven in dit boekje (PDF)

Inclusief ontwerp breder in de samenleving

Er zijn volgens Eric Velleman verschillende interventies nodig voor mensen met een (visuele) beperking om ook volledig en gelijkwaardig aan de digitale samenleving deel te kunnen nemen. Het bijzonder lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering (Digitale Toegankelijkheid) wil hier een bijdrage aan leveren. Het lectoraat is mogelijk gemaakt met steun van het Bartiméus Fonds.

'Wij maken ons hard voor een inclusieve samenleving voor mensen met een visuele beperking. Nieuwe technologie biedt veel kansen, maar het is van groot belang daarbij steeds te kijken naar de toegankelijkheid. Dit lectoraat biedt een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te vragen voor inclusief design, binnen de opleidingen van de HAN, maar ook breder in de samenleving', aldus Joeke van der Mei, directeur Bartiméus Fonds. 

Lees meer over het programma van het lectoraat