Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Internationaal kennis delen op BrisCEV in Engeland

We delen onze kennis en ervaring graag met andere professionals in de (oog)zorg. Samen zoeken we naar de beste oplossingen voor mensen met een visuele beperking. Zo ook op 18 en 19 september tijdens de BriSCEV Course and Conference, een Brits congres over electrofysiologie.

Collega van Bartiméus geeft een presentatie. Hij staat voor een groot scherm met een powerpointpresentatie. Voor hem staat een tafel en zit een man op een stoel.

Collega's Gerard de Wit en Herman Talsma, beiden werkzaam als klinisch fysicus bij Bartiméus, deelden daar kennis over hun wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Visually Evoked Potentials (VEPs), een methode om naar de gezondheid van de optische zenuw te kijken; de verbindende schakel tussen het oog en de hersenen.

Kindvriendelijk maken

Gerard de Wit: ‘Via electroden achter op het hoofd meten we hele kleine elektrische signalen die in de visuele schors aankomen. Patiënten kijken tijdens dit onderzoek naar lichtflitsen of een beeldscherm met een wisselend schaakbordpatroon. Voor kinderen is zo'n onderzoek erg saai.' De professionals van Bartiméus bedachten daarom om dit kindvriendelijker te maken door er een filmpje doorheen te spelen. 'Op het congres lieten we zien dat de resultaten van het VEP hierdoor wel iets veranderen, maar dat de meetresultaten nog steeds klinisch goed bruikbaar zijn'.

Nieuwe technieken testen

Collega Herman Talsma presenteerde zijn promotieonderzoek over patiënten met nystagmus (oogwiebelen). Bij een nystagmus treden vaak ongecontroleerde en onvrijwillige bewegingen van het oog op, waardoor een belangrijk soort VEP niet goed gemeten kan worden. Herman: ‘Ik onderzoek verschillende technieken om het VEP zó aan te passen dat er toch nuttige informatie over de oogzenuw te verkrijgen is, onder andere bij patiënten met albinisme. Hiervoor heb ik een simulatie ontwikkeld waarmee we eerst bij mensen zonder nystagmus nieuwe technieken kunnen testen.'

We zijn trots op deze ontwikkelingen en blij dat we deze kennis ook internationaal met andere oogprofessionals kunnen delen!

Lees meer over onze verschillende diagnostische onderzoeken