Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Kijktraining voor basisschoolleerlingen

Leerlingen op de basisschool met een visuele beperking ervaren vaak meer vermoeidheid tijdens schoolse taken. Daarom is er een kijkstrategietraining ontwikkeld door Bartiméus en Koninklijke Visio waarin kinderen tussen de 5 en 9 jaar leren om lesmateriaal meer gestructureerd te bekijken.

leerling met bril kijkt van dichtbij naar poppetje op bureau

Door het aanleren van kijkstrategieën verbeteren zowel het tempo van de visuele informatieverwerking als het vermogen tot het verkrijgen van sneller overzicht. Vanuit de onderzoeksfase is gebleken dat er hierdoor meer energie overblijft voor andere ontwikkeltaken, ook op sociaal gebied.

Training kijkstrategie

Het schoolse functioneren vraagt visueel veel van een leerling. Het aanleren van een gestructureerde kijkstrategie blijkt een belangrijke vaardigheid te zijn. Met "kijkstrategie" bedoelen we "de manier van het benaderen van kijktaken, waarbij een leerling op een gestructureerde wijze die visuele informatie kan gebruiken die passend is bij de gevraagde taak". 

Bijvoorbeeld bij het scannen van een werkblad is het handig om van boven naar beneden en links naar rechts te kijken. Zo wordt eerst een globale indruk verkregen. Daarna kan de leerling inzoomen op de gevraagde details. Het hanteren van een strategie impliceert daarbij dat de leerling zich bewust is van zijn/haar kijkgedrag. Afhankelijk van de aangeboden taak kiest de leerling welke strategie het beste ingezet kan worden. Zodoende ervaren ze minder hinder van de visuele beperking en groeit het zelfvertrouwen. 

De trainer komt zes weken lang twee keer per week op school. De trainer werkt in een rustige ruimte buiten de klas samen met de leerling. De opbouw van de training is elke keer hetzelfde: er wordt gestart met een observatieopdracht om het kijkgedrag van de leerling in kaart te brengen. Daarna volgen één of meer oefeningen gericht op de deelvaardigheden en er wordt afgesloten met een leuk en leerzaam spelletje op de iPad gericht op een deelvaardigheid. Tussentijds worden de betrokkenen op de hoogte gehouden van de vorderingen tijdens de training. Na de zes weken training komt er een eindverslag met advies hoe de getrainde vaardigheden verder te implementeren.

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambulant (onderwijskundig) begeleider van uw kind/leerling.