Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Mensen met een verstandelijke beperking goede ervaringsdeskundigen? Natuurlijk wel!

Van 6 tot 8 juli 2021 presenteerde de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid van Bartiméus en VU Amsterdam zich tijdens het IASSIDD-congres. IASSIDD staat voor International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

Froukje en Silvia samen op een bankje

Het verhaal van de Academische Werkplaats? Prachtige nieuwe onderzoeksresultaten en kennistoepassingen die voor en mét mensen met een verstandelijke beperking tot stand zijn gebracht.

Mensen met een verstandelijke beperking denken mee

'In onze Academische Werkplaats pakken we ervaringsdeskundigheid gestructureerd aan.' vertelt Paula Sterkenburg. Zij is bijzonder hoogleraar aan de Faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen bij de VU-Amsterdam en doet onderzoek naar sociale relaties en gehechtheid bij mensen met een visuele, of visuele en verstandelijke beperking. Ook werkt ze als GZ-psycholoog bij Bartiméus. 

In onze Academische Werkplaats pakken we ervaringsdeskundigheid gestructureerd aan. - Paula Sterkenburg

'We betrekken mensen met een visuele en verstandelijke beperking omdat we alles praktijkgericht willen. We zijn creatief in het bedenken hoe we deze mensen hun bijdrage kunnen leveren. Zo hebben we in het project Tijd en Tijdsbeleving ervaringsdeskundigen die meedenken over de te gebruiken vragenlijst. Welke formulering werkt goed voor de doelgroep en wat is te lastig? Omdat we in de beginfase de vragenlijst al samen met de doelgroep getest hebben, konden de mensen uit de doelgroep die de vragen in het onderzoek voorgelegd kregen, deze beter beantwoorden.

We zijn creatief in het bedenken hoe we deze mensen hun bijdrage kunnen leveren. - Paula Sterkenburg

Verder hebben we het project Jij en Ik &ndashSerious Game. Hierin was een ervaringsdeskundige, wonend bij Ons Tweede Thuis,mede-auteur. Hij heeft meegedacht over hoe teksten goed te begrijpen zijn voor de doelgroep en aan de hand van zijn input zijn teksten aangepast. Ook heeft hij geholpen bij de werving van deelnemers aan het project. Dankzij zijn ervaringsdeskundigheid kon hij goed aangeven waar de onderzoekers op moesten letten bij het benaderen van deelnemers.

Dit zijn nog maar twee van onze projecten, maar eigenlijk doen we al onze projecten en onderzoeken samen met ervaringsdeskundigen. Juist om die feeling met de praktijk te houden. En tot nu toe bevalt die samenwerking bijzonder goed!'

Ervaringsdeskundigheid in pre-conference

Ook tijdens IASSIDD-congres waren ervaringsdeskundigen betrokken. In de workshop die Paula Sterkenburg  tijdens de pre-conference samen met collega’s van Bartiméus, Ons Tweede Thuis, Disability Studies en Siza gaf, vertelden ze wat hun ervaringsdeskundigheid inhield. De workshop, Collaboration in inclusive research, werd gegeven door onderzoekers én ervaringsdeskundigen.  

Het doel van de workshop was het laten zien hoe onderzoekers en projectleiders samen kunnen werken in inclusieve teams met ervaringsdeskundigen en wat deze alliantie oplevert.  

Paula Sterkenburg: 'Ik vind het altijd weer geweldig om te zien hoe we anderen kan inspireren om met deze doelgroep als ervaringsdeskundigen aan de slag te gaan. Want hun bijdrage kan veel praktische tips opleveren voor onderzoeken en projecten, juist voor de aansluiting met de praktijk.'

Het verhaal van de Academische Werkplaats

Al twintig jaar werken Bartiméus en de Vrije Universiteit Amsterdam intensief en structureel samen op het terrein van onderwijs en onderzoek voor mensen met visuele beperkingen en visuele-en-verstandelijke beperkingen.

Deze samenwerking in vele onderzoeksprojecten heeft geresulteerd in activiteiten op het gebied van inhoudelijke kennisontwikkeling (scholing en opleiding), activiteiten gericht op borging van kennis (boeken, presentaties, begeleiding en advies), activiteiten gericht op innovatie en projecten (publicaties, folders, websites en app’s) en wetenschappelijke publicaties.

Binnen de Academische Werkplaats zijn in verschillende projecten ook diverse andere zorgorganisaties betrokken.

Meer weten over de Academische Werkplaats Sociale Relaties en Gehechtheid?

Wil je meer weten over deze Academische Werkplaats en haar onderzoeken en projecten?

Kijk dan op de website van de Academische Werkplaats.