Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Nieuwe e-learning: Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?

In deze e-learning, ontwikkeld door DB-Connect, maak je kennis met drie personen die een beperking hebben in horen én zien, ook wel doofblindheid genoemd.

Twee handen voelen aan twee andere handen

Je krijgt inzicht in hoe divers de doelgroep met doofblindheid is, wat doofblindheid voor hen betekent in hun dagelijks leven en je krijgt handvatten hoe je kunt omgaan met mensen met doofblindheid.

Voor wie?

Voor iedereen die nog niet bekend is met doofblindheid en te maken heeft of gaat krijgen met mensen uit deze doelgroep.

Wat leer je?

Na het doorlopen van deze e-learning kun je:

  • aangeven wat onder doofblindheid wordt verstaan;
  • de verschillende uitingsvormen van doofblindheid benoemen (aangeboren, verworven en door ouderdom);
  • aangeven hoe doofblindheid het dagelijkse functioneren beïnvloedt met betrekking tot participatie (toegang tot informatie, communicatie), zelfredzaamheid (oriëntatie en mobiliteit) en psychisch welbevinden en energiehuishouding;
  • aandachtspunten benoemen die nodig zijn in het leggen van contact, de communicatie en begeleiding.

Inhoud

Iemand met doofblindheid, in welke vorm dan ook, kan in het dagelijks leven verschillende problemen ervaring op de volgende gebieden: participatie, zelfredzaamheid, psychisch welbevinden en energiehuishouding.

Het eerste deel van de e-learning geeft uitleg over doofblindheid en over de gebieden waarop iemand met doofblindheid problemen kan ervaren.

In het tweede deel krijg je een inkijkje in het leven van drie personen uit de drie subgroepen. Hoe gaan zij met doofblindheid om? Je krijgt handvatten hoe jij rekening kunt houden met de beperkingen die zij ervaren en waarmee je elkaar beter leert begrijpen.

Studiebelasting 45 minuten

Meer informatie

De e-learning is ontwikkeld door DB-connect, het landelijk informatiepunt voor vragen over beperkt zijn in horen én zien. DB-connect is een samenwerking tussen Bartiméus, GGMD, Kalorama, Kentalis en Visio. Deze organisaties zetten deze e-learning in binnen hun professionaliseringsaanbod.

Logo DB-Connect

Naar de e-learning

Via deze link kom je op de website van DB-connect. Daar heb je direct toegang tot de gratis e-learning Als ogen én oren het niet goed doen, wat doe je dan?

Meer weten over doofblindheid?

In ons kennisdossier Doofblindheid vind je meer informatie over de verschillende soorten doofblindheid, ervaringsverhalen, blogs en meer.