Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Nieuwe samenstelling raad van toezicht

Bartiméus wijzigt per 1 januari 2024 de samenstelling van haar raad van toezicht. Na twee termijnen als voorzitter legt Jaap Smit per 1 januari aanstaande de voorzittershamer neer. Daarmee komt na acht jaar een einde aan zijn rol in de raad van toezicht bij Bartiméus.

Foto Tjarda Struik

Tjarda Struik nieuwe voorzitter IKE-commissie

Peter Borgdorff volgt Jaap Smit per die datum op als voorzitter. Hij is sinds 1 januari 2021 lid van de raad van toezicht bij Bartiméus en op dit moment binnen de raad van toezicht voorzitter van de Commissie Identiteit, Kwaliteit en Ethiek (IKE).

Per die datum zal ook Tjarda Struik, burgemeester van Leiderdorp en voorheen blindfluencer, toetreden tot de raad van toezicht. Zij wordt voorzitter van de IKE-commissie.

Jaap Smit kijkt als voorzitter van de raad van toezicht terug op een bewogen periode: “Bartiméus is een prachtige organisatie met een belangrijke maatschappelijke opdracht, namelijk de ondersteuning van mensen die blind en slechtziend zijn op verschillende levensterreinen. Bartiméus heeft zich de afgelopen jaren steeds nadrukkelijker ontwikkeld als expertise-organisatie. Expertise die hard nodig is in een samenleving die vergrijst, waardoor het aantal mensen met problemen met zicht snel toeneemt.”

Aantredend voorzitter Peter Borgdorff deelt de woorden van Jaap Smit. “Als samenleving verkeren we in roerige tijden. Dat is uitdagend en vraagt veel van organisaties als Bartiméus en de mensen die er werken. Het is mooi om te zien hoe Bartiméus haar kennis, kunde en expertise blijft ontwikkelen en inzetten voor mensen die slechtziend of blind zijn. Graag zal ik als voorzitter van de raad van toezicht daaraan een bijdrage leveren.”

Nieuw lid Tjarda Struik brengt veel ervaring(sdeskundigheid) mee. Zij heeft zelf een visuele beperking, maar heeft ook gewerkt in de visuele sector. Tjarda Struik: “Al jaren maak ik mij hard voor de participatie van mensen met een visuele beperking. Hierbij is het voor mij niet alleen belangrijk om de maatschappij inclusiever te maken maar zeker ook de doelgroep zelf sterk te maken voor deelname aan de maatschappij. Bij Bartiméus, waar 100% leven voor mensen met een visuele beperking voorop staat, komen deze werelden samen. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn kennis én ervaring in te zetten binnen mijn nieuwe rol als lid van de raad van toezicht.”

De raad van toezicht bestaat per 1 januari 2024 uit Peter Borgdorff, Rob Willemsen, Martijn Wiesenekker, Monica Seerden en Tjarda Struik.