Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Nieuwe samenwerking voor avond-, nacht- en weekendzorg

Voor de medische avond-, nacht en weekzorg (ANW-zorg) stappen we vanaf 1 juli 2022 over naar een andere organisatie: MedTzorg.

tekeningen van mensen die we zorg verlenen

Sinds februari ’22 werken we voor deze zorg samen met Unicum (de HAP). In die periode hebben we de samenwerking goed gemonitord. We hielden logboeken bij en hadden vaste evaluatiemomenten. Helaas moeten we concluderen dat de samenwerking ons niet biedt wat we nodig hebben.

De samenwerking met Unicum (de HAP)

Over het algemeen zijn we tevreden over de expertise die de HAP biedt. Maar er zijn ook beperkingen die zwaar wegen. Die beperkingen liggen vooral op het logistieke vlak. Zo moeten onze verpleegkundigen altijd eerst met een triage verpleegkundigen spreken voordat ze worden doorverbonden met de huisarts. De druk op de HAP is groot en ons systemen sluit niet naadloos aan op het systeem van Unicum. Voor ons en voor Unicum was dit reden om de samenwerking te heroverwegen.

Onze overwegingen

De continuïteit van de medische zorg in de avonden, nachten en weekenden is enorm belangrijk. We willen deze ANW-zorg dan ook goed borgen. Vanwege het grote tekort aan huisartsen is het daarbij nodig om samen te werken met een organisatie zoals Unicum. Omdat we over hun diensten niet voldoende tevreden waren, zijn we gaan kijken welke organisaties deze dienst nog meer leveren.

MedTzorg

Zo kwam onder andere MedTzorg in beeld. Verschillende andere zorgorganisaties werken al naar grote tevredenheid samen met MedTzorg. We hebben besloten ook met hen te gaan samenwerken vanwege verschillende voordelen.

  • Allereerst is MedTzorg opgericht door twee huisartsen die voorzagen dat de druk op de huisartsengeneeskunde toeneemt, juist ook voor bijzondere groepen.
  • De organisatie werkt met clusters van gemiddeld tien huisartsen. Samen verzorgen zij de ANW-diensten voor verschillende organisaties in een bepaalde regio.
  • Ook hebben ze een AVG-arts in dienst die de huisarts zo nodig kan adviseren.
  • De huisartsen van MedTzorg hebben ervoor gekozen om hun expertise beschikbaar te stellen aan cliënten die wonen in een zorginstelling.
  • Onze verpleegkundige kan direct met de dienstdoende huisarts bellen. Daarmee vervallen de wachttijden waar we bij de HAP wel mee te maken hebben vanwege de triage.
  • Tenslotte kunnen de huisartsen van MedTzorg medicatie voorschrijven in ons eigen systeem. Dit verkleint de kans op fouten aanzienlijk.
Lees meer over MedTzorg (website)

De komende tijd

Deze maand gebruiken we om onze werkwijze goed af te stemmen op die van MedTzorg. Ook regelen we alle praktische zaken in. Uiteraard gaan we de samenwerking met MedTzorg ook monitoren. Net zoals we dat bij samenwerking met de HAP hebben gedaan verliep.

Goed om te weten

Als we artsen van MedTzorg raadplegen komt het voor dat we cliëntgegevens met hen moeten delen. Omdat we niet zeker wisten of daarvoor individuele toestemming nodig is, hebben we navraag gedaan bij een jurist/ AVG specialist. Hieruit blijkt dat individuele toestemming voor het delen van cliëntgegevens in dit geval niet nodig is. De ANW-zorg valt namelijk onder reguliere 24 uurs medische zorg en hoort daarmee bij de primaire zorgverlening. Hiervoor hebben alle cliënten (of hun vertegenwoordigers) bij de opname al toestemming gegeven. Toen we in februari de overstap naar Unicum (HAP) maakten hebben we wel om individuele toestemming gevraagd, toen werd hierover een ander advies gegeven dan nu.

Tot slot

Wij verwachten dat we in MedTzorg een betrouwbare partner hebben gevonden die het net als wij, belangrijk vindt dat de (huisartsen)zorg, ook voor onze cliënten goed geregeld is. Wij zijn dan ook blij dat we per 1 juli met MedTzorg gaan samenwerken voor de avond, nacht en weekenddiensten.

Als u er nog vragen over heeft, neem dan contact op met Marise van Montfoort, manager VMB. U kunt haar mailen (mvmontfoort@bartimeus.nl) of bellen (06 - 28 40 10 93)