Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Ouders gezocht voor onderzoek kinderen CVI

Onderzoek naar behoeftes van kinderen en jongeren met CVI

Bent u ouder of verzorger van een kind met CVI? Wilt u meepraten over onderwerpen waar kinderen met CVI mee te maken krijgen, zodat wij onze kennis op deze gebieden kunnen ontwikkelen? Lees dan verder.

Twee meisjes met CVI lachen naar elkaar

Kennisagenda CVI

Bartiméus en Koninklijke Visio werken aan een kennisagenda voor CVI. Hiervoor zijn wij op zoek naar ouders of verzorgers van kinderen met CVI die willen meepraten over onderwerpen waarop we meer kennis moeten ontwikkelen. We willen een branchebreed overzicht verzamelen: op welke gebieden hebben kinderen en jongeren, hun ouders en de professionals die met hen werken behoefte aan meer kennis? Zo kunnen wij toekomstige (onderzoeks)projecten gericht op deze behoeften afstemmen. 

Kennis over dagelijks leven

Kennisontwikkeling is op heel veel vlakken mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan mobiliteit of (technische) hulpmiddelen. Maar ook aan zaken als lichamelijke en mentale gezondheid, sociaal contact en relaties, communicatie en meedoen met buitenschoolse (sport)activiteiten. Voor jongeren met CVI kan daarnaast kennisontwikkeling nodig zijn op het gebied van op jezelf kunnen wonen en huishoudelijke taken doen. 

Onze werkgroep zoekt nu ouders die over deze onderwerpen willen meedenken. Wilt u hieraan bijdragen? Stuur ons dan een e-mail en laat weten: 

  • Over welke van de beschreven onderwerpen u of uw kind behoefte heeft aan meer kennis;
  • Welke kennis dat precies is; 

  • Hoe oud uw kind is;

  • Welk type onderwijs uw kind volgt (basisschool, middelbare school, speciaal onderwijs, MBO/HBO/universiteit). 

U kunt uw antwoorden mailen naar svonk@bartimeus.nl of monieklijster@visio.org. Wilt u liever met ons bellen? Dat kan ook. Mail dan uw telefoonnummer naar ons, dan nemen wij contact met u op.

Meepraten over opgehaalde kennisbehoeften

Tot slot nodigen wij u als ouder uit om mee te praten over de opgehaalde kennisbehoeften. Dit doen we tijdens een online bijeenkomst op donderdagmiddag 16 maart. Wilt u of uw kind hierbij zijn? Mail dan naar bovenstaande adressen en houd de datum alvast vrij in uw agenda. U ontvangt te zijner tijd meer informatie.