Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Sensorische informatieverwerking bij slechtziende kinderen

Bartiméus heeft een vragenlijst ontwikkeld om de informatieverwerking van slechtziende kinderen in beeld te brengen. Met behulp van de Sensory Profile (SP-NL) en een aanvullende lijst is de Sensory Profile voor kinderen met een visuele beperking ontwikkeld (SP-VI).

Meisje en begeleidster spelen samen met knikkers.

Met hun zintuigen verwerken slechtziende kinderen de hele dag allerlei informatie, zodat ze daarop kunnen reageren. Wanneer deze informatieverwerking niet goed gaat, kan de oudervragenlijst Sensory Profile VI helpen om inzicht te krijgen in de wijze waarop het kind informatie verwerkt.

Schommelen van het hoofd of lichaam, schuifelen lopen en niet graag opgetild worden. Dit zijn enkele van de gedragingen die in het Sensory Profile VI opgenomen zijn.

Bartimeus, de RUG en Erasmus Medisch Centrum hebben wetenschappelijk onderzocht hoe ouders van slechtziende kinderen van drie tot en met acht jaar de sensorische informatie verwerking van hun kind beoordelen met behulp van de Sensory Profile lijst (SP-NL). De belangrijkste resultaten zijn dat kinderen in deze leeftijdsgroep meer problemen vertonen in de prikkelverwerking vergeleken met goedziende kinderen. Hoe meer deze problemen voorkwamen, hoe meer emotionele of gedragsproblemen de kinderen hadden. De oudere kinderen met een visuele beperking (6-8 jaar) hadden meer problemen dan de jongere kinderen (3-5 jaar).

Daarnaast is ook een aanvullende lijst gemaakt met gedragingen die vooral slechtziende kinderen vertonen, zoals heen en weer wiegen met hun hoofd of lichaam, voorwerpen herhaaldelijk in de handen manipuleren of met de vingers tegen de ogen duwen. Door de scores op deze lijst te vergelijken met de scores van andere slechtziende kinderen, kan beoordeeld worden of deze kinderen gedragingen vaker vertonen dan hun leeftijdsgenootjes. De aanvullende items geven daarbij een indicatie of de regulerende strategieën van het kind een negatieve invloed kunnen hebben op de algehele ontwikkeling van het kind. Samen vormen beide lijsten de SP-VI: Sensory Profile for children with Visual Impairments.

Lees meer over Sensory Profile