Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Spelenderwijs met LEGO© braillebricks leren lezen in braille

Voor blinde kinderen is lezen van boeken, leren schrijven van woorden of werken met ingewikkelde informatie in braille nog steeds een belangrijk communicatiemiddel.

Spelen met LEGO© braillebricks

Naast leren is ook spelen belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen met een visuele beperking. Bartiméus is daarom blij met het initiatief van LEGO© om speciale braille-lespakketten - de zogenaamde LEGObraillebricks - te ontwikkelen en beschikbaar te stellen in 20 landen, waaronder Nederland. Bartiméus verzorgt de uitlevering.

Bartiméus verzorgt vanaf medio februari jl. in opdracht van LEGO© de eerste uitlevering van de LEGO© lespakketten aan reguliere scholen waar blinde leerlingen onderwijs volgen. En afgelopen woensdag was onze leerkracht Eric de Quartel spreker tijdens het webinar 'Lesgeven met LEGObraillebricks' voor onderwijsprofessionals van Bartiméus en Visio.

Een samenleving waarin iedereen kan meedoen!

Eric de Quartel, leerkracht bij Bartiméus Onderwijs én coördinator van de kennisgroep Braille: ‘De komst van de brailleleesregel heeft het mogelijk gemaakt dat mensen met een visuele beperking op vele plekken in de samenleving een rol kunnen spelen. Dit draagt bij aan een inclusieve samenleving waar Bartiméus naar streeft. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen!’ 

‘Waar tekst naar spraak vaak een oplossing kan zijn, is duidelijk geworden dat het goed kunnen lezen van braille voor mensen die blind zijn ongelooflijk belangrijk is. Het initiatief van LEGO om braillesteentjes mondiaal gratis ter beschikking te stellen geeft een boost aan het onderwijs in braille. Met een speciale website in het Nederlands met daarop liefst 90 werkbladen kunnen kinderen via spel de eerste stappen zetten in het leren braille lezen.’

Braillebricks: samen spelend leren lezen

De LEGO© braillebricks lijken op gewone blokjes, maar hebben als verschil dat er cijfers en letters in braille op staan. Hierdoor kunnen kinderen die blind of slechtziend zijn op een creatieve en speelse manier braille leren lezen.
De braille-steentjes passen op reguliere LEGO© steentjes en andersom, zodat samen spelen met goedziende kinderen of volwassenen ook mogelijk is.

LEGO© braillebricks

We bieden diverse mogelijkheden om braille aan te leren en toe te passen

Expertise Bartiméus

Braille heeft een belangrijke plaats in het onderwijs van Bartiméus. Eric: ‘We bieden diverse mogelijkheden om braille aan te leren en toe te passen: zowel voor 'jong als oud'. We ontwikkelden de BrailleStudio, een educatief computerprogramma om het leren lezen en schrijven van braille zo leuk en makkelijk mogelijk te maken. We maken daarbij gebruik van een computer met brailleleesregel en spraakuitvoer. Een andere, nieuwe ontwikkeling bij Bartiméus is de BraillePi, een kleine computer om braille te leren thuis of op school.’
De gebruiker is hiermee zelfstandiger en kan via een leesregel braille oefenen.

Webinar voor leraren Bartiméus en Visio

Op woensdag 10 maart jl. gaf Bartiméus een webinar voor leraren die braille lesgeven op de scholen van Bartiméus en Visio. Eric de Quartel zoomde in op de in- en outs van de LEGO© lespakketten en hoe ermee te werken tijdens de lessen. We hebben het webinar opgenomen zodat externe belangstellenden deze video op een later moment kunnen terugkijken.

Ik kan het!

Leerling Maud experimenteert met braillebricks

Onze ambulant onderwijskundig begeleider Thessa Stevenson-Doosje laat samen met Maud een beginnende braille leerling zien hoe je met de werkbladen van LEGObraillebricks kunt werken. Maud zegt ineens héél enthousiast ‘Ik kan het’. De essentie van leren!

Wilt u zien hoe dit mooie samenspel werkt in de praktijk? Ga dan naar onderstaande video:

Maud met LEGO© braillebricks

LEGO© geeft de braillebricks lespakketten gratis aan organisaties in zo'n 20 landen. In Nederland gaat dat via de scholen en AOB'ers van Bartiméus en Visio. Eric de Quartel: 'De geleverde 250 sets kunnen wij vanuit de scholen en AOB alléén uitlenen aan leerlingen met een visuele beperking tot 18 jaar.'