Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Verkiezingen onvoldoende toegankelijk

Als er weer verkiezingen komen: het moet toegankelijker voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

Fake afbeelding

40% van de deelnemers vond de Tweede Kamer verkiezingen in maart niet toegankelijk. 60% kon niet uit de voeten met de kandidatenlijst. 20 procent kon het stembureau niet zelfstandig bereiken.

Het onderzoek is uitgevoerd door Kennis Over Zien, een samenwerkingsverband van organisaties die zich inzetten voor mensen met een visuele beperking.

De afgfelopen jaren hebben veel gemeenten inspanningen gedaan om de toegankelijkheid te verbeteren. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van de expertise bij Bartiméus/Accessibility, de Oogvereniging, Visio, Robert Coppes Stichting en de MaculaVereniging.

Tot op heden lag de focus in verbeteracties van de overheid op de toegankelijkheid van het stembureau zelf. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat verbeteringen mogelijk zijn wat betreft behulpzaamheid, bekwaamheid en kennis van de medewerkers van het stembureau.

Voorkeur voor digitaal stemmen

Gevraagd naar de meest gewenste stemmethode, komt de (nu niet bestaande) optie om digitaal te stemmen op de eerste plaats, gevolgd door het stembureau, briefpoststemmen en stemmen via een machtiging.

Werk aan de winkel dus voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2022!  Lees het uitgebreide artikel op de website van Kennis Over Zien. Daar kun je ook het volledige rapport downloaden (PDF). 

Neem voor meer informatie over het onderzoek of voor het aanvragen van de Wordversie van de rapportage of de factsheet contact met ons op.

Neem contact op