Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Albinisme

Albinisme is een aangeboren erfelijke aandoening waarbij de aanmaak van pigment verminderd is. Albinisme heeft vaak slechtziendheid tot gevolg. Iemand met albinisme kan een lichte huidskleur, oog- of haarkleur hebben. Vaak ook nystagmus: de ogen maken dan steeds wiebelende bewegingen. Albinisme leidt meestal tot minder zicht.

Albinisme is een erfelijke storing in de vorming van pigment. Er is een tekort aan pigment, soms alleen in de ogen (oculair albinisme). de huid en haren (oculocutaan albinisme). Het pigment melanine zorgt voor de kleur van de ogen, de huid en het haar. De verminderde pigmentvorming heet hypo-pigmentatie.

Kenmerken

  • Minder scherp zien
  • Nystagmus (ritmische, wiebelende oogbewegingen)
  • Overgevoeligheid voor licht (bijvoorbeeld de zon of koplampen van auto’s)
  • Onderontwikkeling van de gele vlek (foveahypoplasie)
  • Afwijkend verloop van de visuele banen (misrouting)

Bijkomende verschijnselen

  • Brilafwijking (bijziendheid, verziendheid en/of cilinderafwijking)
  • Scheelzien

Diagnose

Oogheelkundig onderzoek, beeldvormend onderzoek (om de foveahypoplasie vast te stellen) en elektrofysiologisch onderzoek (VEP) om misrouting van de visuele banen vast te stellen. Vervolgens kan genetisch onderzoek gebeuren om de diagnose te bevestigen.

Behandeling en mogelijkheden

  • Op dit moment is een medische behandeling van albinisme nog niet mogelijk
  • (Visuele) hulpmiddelen
  • Speciale contactlenzen om de lichthinder te verminderen
Meer over hulpmiddelen

Publicatie: Niet expres

Om meer bekendheid te geven aan albinisme, schreef Jantina Boelaars in samenwerking met Bartiméus, het kinderboek ‘Niet expres’. Het boek gaat over de belevenissen van een jongen, die net als haar eigen zoon albinisme heeft. Het geeft een inkijkje in leven met albinisme, of leven als ‘albino’. 'Niet express' bevat ook uitleg over albinisme en gespreksvragen en is geschikt voor goedziende kinderen, ouders, opa’s, oma’s en onderwijsprofessionals. 

Bestel dit boek of download gratis een PDF

Meer informatie