Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Congenitale stationaire nachtblindheid (CSNB)

Congenitale stationaire nachtblindheid (CSNB) is een aangeboren, erfelijke netvliesaandoening. Er bestaan 2 soorten CSNB: type 1 (ook wel ‘complete CSNB’ of cCSNB genoemd) en type 2 (ook wel ‘incomplete’ CSNB of iCSNB genoemd). Bij beide soorten is meestal sprake van een verminderde gezichtsscherpte en hoge bijziendheid. CSNB type 1 komt zowel bij jongens als meisjes voor, CSNB type 2 vrijwel alleen bij jongens (geslachtsgebonden erfelijkheid).  

Kenmerken

  • Verminderde gezichtsscherpte, deze blijft stabiel en gaat niet achteruit

  • Sterke brilafwijking, meestal hoge bijziendheid; de bijziendheid neemt vooral op heel jonge leeftijd sterk toe 

  • Nystagmus (onwillekeurige ritmische bewegingen van de ogen), bij ongeveer de helft van de mensen met CSNB

  • Verstoorde waarneming van de kleuren, meestal bij CSNB type 2

  • Slechter zien in het donker

  • Overgevoeligheid voor licht

Bij CSNB type 1 valt meestal het slechte zien in het donker op, bij CSNB type 2 is er vaker sprake van lichtovergevoeligheid en moeite met kleurenzien. 

Diagnose

De diagnose wordt gesteld aan de hand van de aanwezigheid van bovenstaande kenmerken en kan worden bevestigd met een meting van de elektrische signalen van het netvlies (ERG, elektroretinogram). Er wordt ook een OCT-scan gemaakt. Hierop zijn de verschillende lagen van het netvlies te zien, die er bij CSNB normaal uitzien. Hierna wordt DNA onderzoek geadviseerd, om de oogheelkundige diagnose te bevestigen en informatie te kunnen geven over de erfelijkheid. 

Meer over diagnostisch onderzoek

Behandeling en mogelijkheden

Behalve een bril voor de bijziendheid, is er geen medische behandeling voor CSNB.  Wel kan Bartiméus begeleiding bieden bijvoorbeeld op school of thuis mocht er bijvoorbeeld een lage gezichtsscherpte zijn.  Ook kunnen we adviezen geven op het gebied van verlichting en mobiliteit, zoals fietsen in het donker. 

Meer over hulpmiddelen

Meer informatie