Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Diabetische retinopathie

Iemand met een beschadigd netvlies door suikerziekte, ziet slecht en/of vlekkerig. Verdere schade is te voorkomen door de suikerziekte goed te behandelen. 

Een beschadigd netvlies (retina) door suikerziekte (diabetes mellitus) heet ook wel diabetische retinopathie. Het netvlies is de binnenste, lichtgevoelige, laag van de oogbol. De bloedvaten van het netvlies kunnen bij diabetes beschadigd raken, waardoor ze afgesloten raken of gaan lekken. Als het netvlies minder goed doorbloed wordt, groeien er nieuwe, broze bloedvaatjes. Die gaan gemakkelijk stuk.  

Als deze afwijkingen niet op tijd worden ontdekt en behandeld, kan blindheid of slechtziendheid het gevolg zijn. Het risico op retinopathie neemt toe als de suikerziekte langer bestaat. Iemand kan al lange tijd suikerziekte hebben zonder het te merken. Daarom is het verstandig uw ogen te laten controleren zodra u weet dat u suikerziekte hebt. 

Kenmerken

  • Plotseling minder zien door een bloeding in het glasvocht van het oog

  • Minder scherp of wisselend scherp zien 

Behandeling en mogelijkheden

  • De suikerziekte goed behandelen voorkomt dat het erger wordt

  • Onder andere laserbehandeling, injecties of operaties kunnen mogelijk de klachten verminderen

  • (Visuele) hulpmiddelen

Meer over hulpmiddelen

Meer informatie