Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Netvliesloslating

Een netvliesloslating ontstaat door een scheurtje in het netvlies. Hierdoor vloeit er vocht onder het netvlies, zodat het losraakt van de achterwand van het oog. Een netvlies loslating kan spontaan optreden, maar er zijn ook risico factoren zoals hoge myopie, familiaire belasting, en bepaalde netvlies aandoeningen zoals bijv. het Stickler syndroom. Verder kan een netvlies loslating optreden na een eerdere oogoperatie of een eerder trauma aan het oog.

Kenmerken

  • Lichtflitsen in een oog
  • Troebelingen in het beeld of wel mouches volantes
  • Uitval van delen van het gezichtsveld
  • Vermindering van het zicht

Behandeling en mogelijkheden

  • Een netvliesscheur wordt bij klachten behandeld met lasertherapie
  • Een netvliesloslating wordt behandeld met een operatie

Meer informatie