Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Kwaliteit en veiligheid

Bij Bartiméus stellen we hoge eisen aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele beperking. Daarom hebben we een kwaliteitsbeleid opgesteld en werken we volgens de wet- en regelgeving en de richtlijnen van ISO.

Kwaliteitsbeleid

Bij Bartiméus zijn alle medewerkers betrokken bij het leveren van goede kwaliteit. Maar jij speelt de belangrijkste rol. Want als jij een vraag stelt, wil je een antwoord dat aansluit bij je vraag, persoonlijke situatie en verwachting. Dus alleen samen met jou kunnen wij vaststellen wat goede kwaliteit is. Om voor een goede basis te zorgen heeft Bartiméus een kwaliteitsbeleid opgesteld. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Wij baseren ons aanbod van diensten op actuele inzichten en laten dit aansluiten bij jouw behoeften en verwachtingen.
  • Wij blijven onze kennis vergroten en vertalen dit naar optimale kwaliteit en veiligheid.  
  • Wij gebruiken resultaten van kwaliteitsmetingen en -evaluaties bij de verbetering van de kwaliteit.
  • Wij garanderen inbreng door cliënten bij het verbeteren van zorg- en dienstverlening.  
  • Wij zorgen voor duidelijke informatie over (de kwaliteit van) onze dienstverlening.  

 

Kwaliteitssystemen en -keurmerken

Om onze kwaliteit te waarborgen en te verbeteren, streven we naar een goed werken Kwaliteitsmanagementsysteem gebaseerd op ISO. Daarbij streven we naar werken vanuit de klant(vraag) met een ruimte voor een professionele blik. Samen maken we kwaliteit en voegen we waarde toe.

Om fris te blijven kijken, laten wij ons toetsen door een externe partij die past bij onze ambitie. Samen gaan we op zoek naar verbeterpotientieel. Geen gesprek over het dichttimmeren van procedures. Wél een gesprek over het vinden van leidende principes. Principes waar we als organisatie houvast aan hebben. De externe audit is daarmee een moment van reflectie op ons handelen, de gesprekken stimuleren en een proces van zelfreflectie en verbetering. 

Uit de externe toetsing blijkt dat we voldoen aan de vastgestelde kwaliteitsnormen. Dit heeft ertoe geleid dat Bartiméus sinds 15 september 2018 ISO gecertificeerd is. 

Naast het ISO-certificaat heeft Bartiméus nog andere keurmerken: 

Bij Bartiméus vinden we het belangrijk om te weten wat jij, onze medewerkers en onze samenwerkingspartners vinden van de kwaliteit. Daarom voeren we regelmatig metingen uit om ervaringen te toetsen. De resultaten hiervan gebruiken we om onze kwaliteit (verder) te verbeteren.

Kwaliteitskaders in de langdurige zorg

Bartiméus voldoet aan de kwaliteitsnormen die zijn gesteld in de branches Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg.

Over de kwaliteit rapporteren wij jaarlijks door middel van het kwaliteitskader dat is afgesproken in de Gehandicaptenzorg. De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft tools aangereikt en een kader geschetst voor een weergave van de kwaliteit van zorg gefinancierd door de wet langdurige zorg.

Onze kwaliteitsrapporten geven inzicht in diverse aspecten van de kwaliteit van zorg en van onze visie op veilige zorg.

Niet tevreden over de kwaliteit?

Ondanks alles kunnen er situaties ontstaan die niet naar tevredenheid verlopen. Bespreek dit dan met één van onze medewerkers. Komt je er samen niet uit, dan hebben we een klachtenprocedure. Samen met jou doen we er alles aan een passende oplossing te vinden. Want alleen zo kunnen we ervan leren en onze dienstverlening verder verbeteren. 

Meer over de klachtenregeling