Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bekijk de actuele wachttijden

Op deze pagina vermelden we de wachttijden voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg. Dit geeft jou of je verwijzer een indruk over hoe lang je ongeveer moet wachten. De genoemde wachttijden zijn gemiddelden van de afgelopen twee maanden. Elke maand passen we de wachttijden aan. De wachttijden zijn in weken. Soms moet je langer wachten dan hier staat. Of korter. Dat is afhankelijk van de complexiteit van de klachten en van de beschikbaarheid van de behandelaar met specifieke expertise/deskundigheid voor jouw problematiek.  

Aanmeld- en behandelwachttijden Specialistische GGZ

Wat is aanmeldwachttijd?

Dit is de wachttijd vanaf het moment dat de schriftelijke aanmelding (incl. verwijsbrief) is binnengekomen bij Bartiméus SGGZ, tot de datum van het eerste intakegesprek.

Wat is behandelwachttijd?

Dit is de wachttijd vanaf het intakegesprek bij Bartiméus SGGZ, tot de start van behandeling.

Actuele wachttijden (per 1 april 2024)

Kind & Jeugd (tot 18 jaar)

Wachttijd tot intake: 15.5 weken

Wachttijd tot behandeling: geen nieuwe behandeling gestart afgelopen 2 maanden

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Wachttijd tot intake: 10.5 weken

Wachttijd tot behandeling: 5 weken

Crisissituatie en wachttijdbemiddeling

Is er sprake van een crisissituatie?

Bartiméus GGZ biedt ambulante Specialistische GGZ en heeft geen voorzieningen voor acute psychiatrie. Indien sprake is van een crisissituatie neem je contact op met je huisarts (of huisartsenpost) en overlegt daarmee over de passende zorgbehoefte (bijvoorbeeld inschakeling van regionaal crisiscentrum).

Wachttijdbemiddeling

Vind je de wachttijd te lang, dan kan je wachttijdbemiddeling aanvragen. Wachttijdbemiddeling is hulp om te zorgen dat je sneller kan beginnen met je intake of behandeling (bij een andere organisatie). Je kunt hiernaar vragen bij je verwijzer, je zorgverzekeraar of de gemeente. Het streven is dat je binnen 4 weken (na volledige verwijzing en aanmelding) een intake krijgt bij een organisatie. En dat 10 weken na de intake je behandeling start.