Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Vergoeding van kosten specialistische GGZ

De kosten voor de SGGZ-hulp die je bij ons krijgt worden bijna altijd vergoed. Voor de manier waarop dat gebeurt, maakt het uit of je jonger of ouder dan 18 jaar bent.

Kind en Jeugd tot 18 jaar

Ben je jonger dan 18 jaar? Dan vergoedt de gemeente waar je volgens de Jeugdwet onder valt, bijna altijd de kosten voor je SGGZ-behandeling. Volgens de Jeugdwet zijn gemeenten namelijk verantwoordelijk voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ). Jeugd-GGZ zit dus niet in het basispakket van de zorgverzekering.

Bijna alle GGZ-behandelingen die we bij Bartiméus geven aan jongeren, vallen onder de Jeugdwet. We hebben hiervoor een landelijke overeenkomst gesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat betekent dat de overeenkomst geldt voor alle gemeenten in Nederland. Als je bij ons een behandeling krijgt, brengen we de kosten van de behandeling rechtstreeks in rekening bij de gemeente waar je volgens de Jeugdwet onder valt. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

Volwassenen vanaf 18 jaar

Als je volwassen bent, vergoeden de zorgverzekeraars de kosten voor je GGZ-behandeling. Dat gebeurt vanuit de basisverzekering. Er zijn een paar behandelingen die niet vanuit het basispakket worden vergoed. Als dat voor jouw behandeling geldt, dan bespreekt je behandelaar dit met je.

Eigen risico

Bij iedere zorgverzekering heb je te maken met een eigen risico. Iedereen van 18 jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico, dat geldt voor alle zorgverzekeringen. Het eigen risico is een bedrag dat je zelf betaalt als je zorgkosten maakt die onder de basisverzekering vallen. In 2024 is het verplicht eigen risico €385,- per verzekerde (als je met je zorgverzekeraar een hoger eigen risico hebt afgesproken, dan ligt dit bedrag natuurlijk ook hoger).

Als je bij ons een GGZ-behandeling krijgt, brengt je zorgverzekeraar het eigen risico dat nog openstaat achteraf bij je in rekening.

Voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar geldt géén verplicht eigen risico.

Hoe verzekeringen de kosten vergoeden

De meeste zorgverzekeraars betalen de rekening rechtstreeks aan ons, met hen hebben we een zorgcontract. Voor een aantal zorgverzekeraars geldt een andere regeling, met hen hebben we namelijk geen zorgcontract.

Zorgverzekeringen met wie we een zorgcontract hebben

Heeft jouw zorgverzekeraar een zorgcontract met Bartiméus GGZ? Dan krijg je de behandeling volledig vergoed (behalve het deel eigen risico). Wij brengen de kosten van de behandeling dan rechtstreeks in rekening bij je zorgverzekeraar. Je hoeft zelf niets te doen.

Zorgverzekeringen met wie we géén zorgcontract hebben 

Heeft jouw zorgverzekering geen contract met ons? Dan wordt je behandeling voor een deel of helemaal vergoed. Wij sturen de factuur van de behandeling in dit geval naar jou. Jij kunt de rekening vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Zij betalen het te vergoeden bedrag aan jou zodat jij ons kunt betalen. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort polis dat je hebt.

Twijfel je of de kosten voor jouw behandeling vergoed worden? Wij kijken graag met je mee. Je kunt ons met vragen hierover het beste per e-mail bereiken. Als blijkt dat jouw verzekering niet alle kosten vergoedt, dan denken we met je mee zodat je toch behandeld kunt worden.

Als je contact met ons opneemt, meld dan altijd dat het om GGZ zorg gaat.