Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

'De puzzel viel in elkaar'

Diagnose en begeleiding bij doofblindheid

Tijdens een Visueel Functie Onderzoek (VFO) dat Bartiméus uitvoerde bij Cordaan kwam er een vrouw (Cecil) met een verstandelijke beperking op het spreekuur. Haar gezichtsvermogen bleek flink gedaald ten opzichte van het laatste VFO. Hoe nu verder?

animatie met gebaren voor doofblindheid: niet zien niet horen

Op het spreekuur

Van Cecil was bekend dat ze doof geboren was. In deze situatie is er plotseling sprake van doofblindheid, een dubbele zintuigelijke beperking: problemen met horen én zien. Een schok voor de betrokken begeleiders. Hoe moet het nu verder? Welke aanpassingen vraagt dit van de begeleiding en de omgeving?

Meer begrip door juiste diagnose

In gesprek met begeleiders van wonen, dagbesteding en de betrokken orthopedagoog kwam naar voren de persoon in kwestie veel gedragingen liet zien die passen bij het ziektebeeld Congenitaal Rubella Syndroom. De betrokkenen waren blij dat de puzzel in elkaar leek te vallen en dat er eindelijk een lijn uitgezet kon worden om Cecil adequaat te ondersteunen.

Door begeleiders bewust te maken van de doofblindheid door middel van een ervaringsles kregen ze meer begrip voor de situatie van Cecil. Met behulp van scholing en coaching werden er door de ambulant begeleider van Bartiméus tips gegeven over het maken van contact en het zinvol invullen van het dagprogramma met aangepaste activiteiten. Door deze intensieve begeleiding bleek onder andere dat Cecil voorkeuren had voor bepaalde begeleiders en dat ze in bepaalde situaties makkelijker te troosten was. De begeleiders gaven aan dat ze de begeleiding van Bartiméus als inspirerend ervaren.

Meer weten over doofblindheid?

Heb je vragen over het leren herkennen en bevestigen van de signalen die een persoon met doofblindheid geeft. Of zoek je naar een betere afstemming tussen de persoon met doofblindheid en zijn begeleiders?

Informatie van ons expertisecentrum Doofblindheid