Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Teveel ouderen bij wie gevolgen slechtziendheid niet goed worden herkend

Hoe signaleer je bij mensen een sluipende oogaandoening als bijvoorbeeld glaucoom? Hoe herken je tijdig dat iemand die minder goed gaat zien, nog wel mee kan doen? In contact komen en weten waar je op moet letten, dat is de sleutel. Daardoor kunnen deze mensen blijven meedoen.

Harry van Deelen

Daardoor kunnen deze mensen blijven meedoen. Harry van Deelen is al jaren gedreven door deze belangrijke uitdaging. Hij zette het OogCafé Druten op en volgde trainingen bij Bartiméus.

Alles om bij te dragen aan 100% leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. En zeker ook om de gevolgen van slechtziendheid helpen terug te dringen. ‘

Het begon voor Harry toen hij enige jaren geleden bij computerhulp in gesprek raakte met een blinde mevrouw. Samen constateerden ze dat mensen met een visuele beperking vaak de nodige sociale contacten missen. ‘Al vrij snel kwamen we op het idee van een OogCafé. Een plek waar je gelijkgestemden ontmoet, samen kunt ontspannen. We willen een brug slaan tussen hen en mensen die wél goed kunnen zien. Maar we houden het niet bij het sociale aspect. We nodigen hier geregeld sprekers uit van Bartiméus of Visio om kennis te delen met een zo groot mogelijk publiek, ziend én slechtziend.'

Want bijvoorbeeld bij glaucoom kun je met minimale middelen maximaal resultaat bereiken

 

'Ik weet hoe belangrijk die ontmoetingen zijn, omdat ik zelf een training heb gedaan bij Bartiméus. Daarin leer je onder andere hoe je slechtziendheid bij anderen kunt helpen voorkomen. Jazeker! Als je bijvoorbeeld glaucoom op tijd kunt herkennen en signaleren, dan kan tijdige behandeling gezichtsveld en zichtverlies voorkomen. Dat is ongelooflijk dankbaar en waardevol. Ik denk dat je als ouderenadviseur zeker zo’n training gedaan moet hebben.’

Stille getuigen

Harry leerde bij zijn training onder andere hoe belangrijk het is om alert te zijn op zogenoemde stille getuigen. ‘Volgens mij zou elke ouderenadviseur die antenne in zijn of haar bagage moeten hebben. Wees bij je huisbezoeken alert op veranderingen die kunnen duiden op bepaalde oogaandoeningen. Iemand heeft het licht enorm fel staan, bijvoorbeeld. De krant is de deur uitgedaan, want onleesbaar. Dat soort dingen. Als je dat herkent en daarover kunt spreken, dan kun je de volgende stap zetten. Weinig ouderen en zelfs niet alle ouderenadviseurs weten bijvoorbeeld dat een bezoek aan de optometrist gratis is. Maar het is dé manier om aandoeningen als glaucoom in een vroeg stadium te ontdekken. Het begint dus bij getrainde ouderenadviseurs en andere professionals.’

Scholing en training voor huisbezoek

Door zijn activiteiten in het OogCafé Druten weet Harry als geen ander hoe lastig het is om in contact te komen met ouderen die risico lopen. En het zijn er veel: ‘We weten dat één op de tien senioren te kampen krijgt met een oogaandoening. Dat zijn er alleen in Druten al vele honderden. Maar waar zitten ze? Wij bouwen aan een zo groot mogelijk netwerk om zoveel mogelijk ouderen op tijd in beeld te krijgen. Ouderenadviseurs kunnen ons enorm helpen.’ Met die laatste opmerking is Ine Woudstra het volledig eens. Zij is relatiebeheerder bij Bartiméus en altijd op zoek naar manieren om getrainde huisbezoekers en ouderen met elkaar in contact te brengen.

Het verhaal van Harry laat zien dat we best nog wat stappen moeten maken

'Daarom zetten we volop in op trainingen van vrijwilligers en professionals, we ontwikkelen voorlichtingsmateriaal en we hebben de ZIEN app, te downloaden uit Google Play en App Store. Daarmee kun je zelf een aantal oogaandoeningen ervaren en ze zo sneller bij anderen herkennen. En die noodzaak groeit, want het aantal ouderen en daarmee het aantal mensen met toenemende kans op aandoeningen als glaucoom neemt snel toe. Het is precies zoals Harry het zegt: juist het tijdig herkennen van deze aandoening is enorm effectief, want het voorkomt onomkeerbare schade later. We zouden al enorm geholpen zijn met meer inzet van professionals die al met ouderen werken. Om ouderen volop te laten meedoen, heeft Bartiméus voor deze professionals en vrijwilligers de training “Zicht op slechtziendheid” opgezet. Het is zoals Harry het zegt: we herkennen het nog bij te veel ouderen te laat. Dus doe mee, en neem contact op’.