Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Bedrijven en organisaties

Het vraagt inzet van iedereen om een samenleving te creëren waarin alle ruim 350.000 mensen die slechtziend of blind zijn zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen. Om de inclusieve samenleving een stap dichterbij te brengen, werken wij nauw samen met bedrijven, organisaties en (overheids)instellingen. Dit doen we door onze kennis en ervaring op het gebied van visuele inclusie te vertalen naar haalbare adviezen, belevingsactiviteiten, scholing en innovatie. Samen met u maken we het verschil op zowel fysieke als digitale toegankelijkheid en maatschappelijke gelijkwaardigheid.

Samen werken aan een inclusieve samenleving

Accessibility onderdeel van Bartiméus

Stichting Accessibility zet zich in voor een digitaal, fysiek en sociaal toegankelijke samenleving, waarin iedereen, in het bijzonder mensen met een beperking, in staat is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en zich optimaal kunnen ontplooien. De stichting ondersteunt (maatschappelijke) organisaties bij het realiseren van toegankelijkheid en draagt zo bij aan een inclusieve samenleving waarin voorzieningen zonder hulp toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. De stichting is in het bijzonder gericht op mensen met een visuele beperking.

Naar de website van Stichting Accessibility

Belevingsactiviteiten: één ervaring zegt meer dan 1000 woorden

Hoe is het om je weg te vinden als je niets of weinig ziet? En om met begeleiding buiten te lopen? Wat doen je andere zintuigen als je ogen het niet meer doen? Bartiméus organiseert activiteiten om mensen meer bewust te maken en in contact te brengen met de wereld van het niet-zien.

Meer over Belevingsactiviteiten
Meer over Belevingsactiviteiten

Contact

Graag gaan we vrijblijvend in gesprek hoe we de toegankelijkheid van je organisatie kunnen verbeteren.