Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Blinde en slechtziende mensen in uw gemeente

Als gemeente wil je graag dat iedereen mee kan doen en zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De gemeente streeft een inclusief beleid na, mensen met een beperking doen volop mee in de samenleving! Als het gaat om een visuele beperking, dan kunnen de uitdagingen groot zijn, de expertise van Bartiméus kan daarbij van grote meerwaarde zijn. 

Bartiméus zet zich al meer dan 100 jaar in voor de blinde, slechtziende en meervoudig beperkte medemens. Wij ondersteunen hen in het dagelijkse leven en vergroten de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid. Dat doen wij bijvoorbeeld door individuele begeleiding maar ook door bijvoorbeeld iPad-, kook-, en mobiliteitstrainingen. Ook geven we advies over hulpmiddelen en het aanpassen van de werkplek. Door deze begeleiding blijven mensen langer en zelfstandiger in hun eigen vertrouwde omgeving wonen en werken. 

Met een visuele beperking deelnemen aan de samenleving kan met goede begeleiding én als informatie en openbare voorzieningen, openbaar vervoer en gebouwen ook bereikbaar en toegankelijk zijn. Als gemeente bent u verantwoordelijk voor ondersteuning van mensen met een (blijvende) visuele of meervoudige beperking. 

Waar kunt u aan denken als het gaat om ondersteuning vanuit Bartiméus? 

Kennis

Bartiméus biedt veel kennis over visuele beperkingen en draagt deze ook over aan andere professionals. Bij gemeenten doen we dit door het geven van trainingen en workshops aan wmo consulenten en thuiszorgorganisaties. Zo trainen wij hen op het herkennen en begrijpen van slechtziendheid. 

Toegankelijkheid

Daarnaast kijken we graag mee naar de toegankelijkheid binnen uw gemeenten en beoordelen en adviseren wij openbare ruimtes en gebouwen. Dat gaat verder dan de punten uit het bouwbesluit: drempelvrij en een rolstoel toegankelijk toilet. Wij kijken ook naar de visuele toegankelijkheid. Zo maakt u het voor iemand die slechtziend is een stuk makkelijker om de weg te vinden in uw pand wanneer deuren en muren een contrasterende kleur hebben. Maar kan ook het plaatsen van hellingen of het weglaten van drempels uw gemeentehuis een stuk toegankelijker maken. Van uw eigen kantoor tot winkelcentrum of drukke kruispunten: wij adviseren u graag hoe het toegankelijker kan. 

Meer over toegankelijkheid

Zorg en ondersteuning

Bartiméus heeft een landelijke raamovereenkomst met de Vereniging voor Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat u geen afzonderlijke zorgovereenkomst met Bartiméus hoeft af te sluiten, deze is er al. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen met het ondersteunen van uw visueel beperkte burgers. Dat kan zijn op het gebied van communicatie, specialistisch advies over doofblindheid, of het (opnieuw) oppakken van werk. 

Woonbegeleiding

Ook biedt Bartiméus woonbegeleiding via een landelijke raamovereenkomst met de VNG. Door deze inzet vergroten wij de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van de cliënt in de eigen woon-, werk-, en sociale omgeving. Denk daarbij aan het inslijpen van nieuwe routes en ondersteuning bij het gebruik van hulpmiddelen. 

Meer over begeleiding thuis

Dagbesteding

Wij bieden op diverse locaties vanuit de Jeugdwet of WMO dagbesteding.

Doorverwijzen

Bartiméus is een derdelijns zorgorganisatie. Wil je weten hoe je iemand naar ons verwijst? 

Kijk bij aanmelden en verwijzen

Contact

Heb je een vraag of wil je weten wat wij voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze relatiebeheerder Daphne van Helden.