Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Wanneer er op jouw school een leerling zit of aangemeld wordt met een visuele beperking dan brengt dit een aantal vraagstukken met zich mee. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerling? Welke ondersteuning kun je als school op visueel gebied geven om de leerling goed te begeleiden? Hoe maak je het onderwijs toegankelijk voor de leerling?

Bartiméus ondersteunt vanuit verschillende disciplines blinde en slechtziende leerlingen, zowel thuis als op school. Op school bieden we ambulante onderwijskundige begeleiding aan blinde en slechtziende leerlingen in het regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs. Maar wij begeleiden ook leerkrachten, zorgcoördinatoren en interne begeleiders, wanneer zij vragen hebben over een leerling.

Een consultatie aanvragen

Als jouw leerling (nog) geen indicatie heeft voor cluster 1 (visueel beperkte leerlingen) kun je in een aantal gevallen een beroep doen op de Ambulant Onderwijskundige Begeleiding (AOB) van Bartiméus voor een consultatie. Wanneer je vragen hebt over een leerling met visuele problemen kunnen wij jou op weg helpen.

Wanneer je in onderstaand formulier jouw gegevens invult, ontvang je binnen een week een bevestiging. Bij deze bevestiging sturen wij een formulier mee waarin wij om aanvullende gegevens van jouw leerling vragen, zodat we je beter kunnen adviseren en ondersteunen. Ook zijn de meest recente oogheelkundige gegevens van de leerling nodig om de aanvraag te kunnen beoordelen.
Wanneer alle gegevens retour zijn, beoordelen we of er een indicatie is voor een consultatie. Als dat zo is, gaat de Commissie van Onderzoek de aanvraag bespreken. Als de consultatie is toegekend, ontvang je daarover bericht.

Tip website

De website eduvip.nl is onder andere door Bartiméus ontwikkeld. Hier vind je veel informatie over het onderwijs en de begeleiding van leerlingen en studenten met een visuele beperking.

Ja, ik wil vrijblijvend een consult aanvragen

Dit formulier is voor onderwijsprofessionals. 

Gegevens van de school

Geen keuze

Gegevens van de leerling

-- Selecteer een optie --