Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Nieuw loopbaanperspectief

Wanneer een werknemer vastloopt in zijn werk, niet de ontwikkeling doormaakt die je graag zou willen, of andere problemen op de werkvloer ondervindt, dan kun je met behulp van een arbeidsconsulent of jobcoach verschillende diensten inzetten om de situatie te verbeteren. We kijken graag samen naar de beste oplossing.

Wanneer het functioneren van een werknemer niet kan worden verbeterd, er sprake is van ziekte of langdurig ziekteverzuim. Of wanneer het werk niet geschikt blijkt voor de werknemer, dan zijn er verschillende trajecten waarmee we kunnen helpen om de werknemer te laten re-integreren of een andere passende oplossing te vinden:

  • Re-integratietraject spoor 1 en spoor 2. Bartiméus onderzoekt en adviseert bij (dreiging van) uitval door ziekte van een werknemer. Wanneer blijkt dat werkhervatting binnen de eigen functie of het eigen bedrijf niet meer mogelijk is of wanneer de werknemer langer dan een jaar ziek is, stelt de Wet verbetering poortwachter dat buiten het bedrijf naar een passende functie moet worden gezocht. We ondersteunen werknemers en werkgevers hierin. De door de bedrijfsarts beschreven belastbaarheid van de medewerker vormt het uitgangspunt van het traject. Uiteraard wordt ook gekeken naar de competenties, capaciteiten en vaardigheden van de medewerker. We kijken naar de mogelijkheden voor duurzame plaatsing elders. Indien van toepassing ondersteunen we de werkgever in het compleet maken van het dossier voor de WIA-aanvraag en ondersteunen werkgever en werknemer tijdens de beoordeling voor de WIA.
  • Haalbaarheidsonderzoek re-integratie. Wanneer er twijfels zijn bij de haalbaarheid van een re-integratie-traject kunnen wij ondersteunen met haalbaarheidsonderzoekDit onderzoek geeft een realistisch beeld op de arbeidsmarktkansen van een zieke medewerker.
  • Arbeidsdeskundig re-integratie onderzoek. Welke re-integratiemogelijkheden heeft mijn medewerker? Wat zijn de mogelijkheden van de werknemer op terugkeer in het arbeidsproces? Is werkhervatting in het eigen werk eigenlijk wel mogelijk? Of zijn er andere werkzaamheden mogelijk die beter passen? U krijgt gedegen inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van uw medewerker beschreven in een rapport door een gespecialiseerde arbeidsdeskundige.
  • Loopbaan assessment. We schetsen realistische arbeidsmogelijkheden door de werknemer te begeleiden bij het beantwoorden van de volgende vragen: Welke werkzaamheden passen bij mijn persoonlijkheid, mijn capaciteiten, mijn competenties, mijn interesses en mijn visuele situatie. Hoe ga ik om met mijn visuele situatie en welke stappen kan ik hierin nog zetten?
  • Werkplekinrichting op maat. Onderzoek en advies voor een meer toegankelijke werkplek kan uitkomst bieden op het moment dat iemand in zijn werk tegen problemen aanloopt of op het moment dat iemand is uitgevallen en wil onderzoeken welke werkzaamheden nog binnen de mogelijkheden passen. Wat is er nodig om het werk te blijven uitvoeren? Hoe moet de (digitale) werkplek goed ingericht worden zodat iemand optimaal kan (blijven) presteren? Het gaat hierbij om het in kaart brengen van benodigde computeraanpassingen, verlichtingsadvies en/of voorzieningen voor het lezen.
  • Visueel functie onderzoek. Met visueel functieonderzoek onderzoeken we welke werkzaamheden binnen de visuele mogelijkheden van de werknemer passen. Op grond van de diagnose van een onafhankelijke oogarts wordt een meting uitgevoerd door een Low Vision Specialist. Deze specialist bepaald de gezichtsscherpte van de ogen en kijkt naar contrastgevoeligheid, de invloed van verlichting, het gezichtsveld en de leesfunctie. Ook wordt onderzocht of en welke hulpmiddelen de oogfunctie eventueel kunnen verbeteren.

Vragen of deskundig advies nodig?

Neem contact met ons op.