Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Ziekenhuizen en medisch specialisten

Als verwijzer ziet u met regelmaat mensen met een visuele beperking met vragen: hoe accepteer ik dat ik niet meer zie? Welke hulpmiddelen zijn er? Kan ik blijven lezen? Wat kan ik van de toekomst verwachten? Bij die vragen kunnen oogartsen, oogheelkundigen maar ook huisartsen, kinderartsen en neurologen mensen doorverwijzen naar Bartiméus.

Bartiméus is er voor iedereen met een visuele beperking. In 100 jaar tijd is Bartiméus uitgegroeid tot een expertise-organisatie die alle mensen met een visuele beperking ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. 

Patiënten en ook professionals kunnen contact opnemen met Bartimeus. Het aanvragen van begeleiding en individueel advies gaat altijd via een verwijzing van een medisch specialist. Mensen worden doorverwezen wanneer er sprake is van: 

 • Een progressieve oogheelkundige aandoening 
 • Bij verlaagde visus en/of gezichtsveldafwijkingen: 
 • Visus < 0.3 
 • Gezichtsvelduitval/ hemia- en kwadrantanopsie 
 • Stoornissen in lagere visuele functies zoals nachtblindheid of fotofobie 
 • Stoornissen in hogere visuele functies (cerebrale visusstoornissen) 
 • Ernstige lichthinder 
 • Visuele verwerking bij ouderen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), zoals bij dementie en/of een CVA 

Wat kan Bartiméus betekenen voor u als medisch specialist?

Kennis

Wij kunnen voor uw ziekenhuis en collega’s de volgende zaken organiseren: 

 • Ervaringsles over slechtziendheid 
 • Workshop over de nazorg van patiënten met oogheelkundige problemen 
 • Wij kunnen een bijdrage leveren aan interne scholingen over oogaandoeningen. 
 • Een scholing of informatiebijeenkomst over de signalen van visuele waarneming bij NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel). 

Zorg en Ondersteuning

 • Een revalidatiespreekuur/informatiemoment op locatie waar patiënten hun vragen over revalidatie en behandeling kunnen stellen. 
 • Na verwijzing volgt een visueel functieonderzoek waarbij alle visuele functies in kaart worden gebracht. Daarna inventariseren wij alle hulpvragen op elk gebied. Denk bv ook aan verwerking en acceptatie, zelfredzaamheid en gebruik van hulpmiddelen.

Plus spreekuur oogdiagnostiek

'Uit onderzoek blijkt dat 45% van de mensen met 'moeilijk verstaanbaar gedrag' een visusprobleem heeft. Deze groep is echter in de reguliere praktijk van oogartsen moeilijk te onderzoeken. Het gecombineerd spreekuur bij oogarts en Bartiméus maakt specialistisch oogonderzoek voor deze groep mensen wél mogelijk: Plus spreekuur oogdiagnostiek. 

Moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) is gedrag dat we niet meteen begrijpen. Een verstandelijke beperking of gedragsproblemen kunnen hierbij een rol spelen. Cliënten die dit gedrag vertonen vinden soms niet de juiste woorden of durven zich niet uit te spreken.  

Cliënten met staar of glaucoom, wat anders onopgemerkt zou blijven, kunnen nu worden behandeld en passende begeleiding krijgen.'   

(Dr. M. Kanis, Oogarts in Tergooi over het Plus spreekuur oogdiagnostiek) 

De voordelen op een rij

 • Visueel & oogheelkundig onderzoek op één spreekuur.  
 • Vaste, exclusieve onderzoeksdagen voor deze cliëntengroep.  
 • Ondersteuning door een gespecialiseerd team vanuit Bartiméus. 
 • Veilige en rustige sfeer.

Contact

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op.