Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Zorgorganisaties, revalidatiecentra of ouderenzorg

Blinde en slechtziende mensen in uw zorgorganisatie

Van alle mensen die blind of slechtziend zijn wonen er zo'n 75.000 in een zorginstelling. Ook voor die mensen wil Bartiméus er zijn! Voor hen én voor de professionals om deze cliënten heen.  

Wanneer iemand problemen krijgt met zien heeft dit grote gevolgen voor deze persoon. Bartiméus helpt zorginstellingen om de kwaliteit van leven, zelfredzaamheid en het algeheel welzijn van mensen met een visuele beperking te vergroten. Bartiméus heeft meer dan 100 samenwerkingsverbanden met zorginstellingen waar cliënten met een visuele beperking wonen of verblijven. Dit kunnen cliënten zijn met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening, niet aangeboren hersenletsel of een meervoudige beperking.

Een zorginstelling kan op verschillende manieren bijdragen aan de kwaliteit van leven van blinde en slechtziende cliënten. Een voorbeeld is het aanbieden van inclusieve activiteiten.

 

Lees meer over het aanbieden van inclusieve activiteiten

Verstandelijke beperking

Het percentage mensen met een verstandelijke én visuele aandoening is ongeveer 25% . Bij mensen met een verstandelijke én motorische beperking ligt dit percentage zelfs rond de 70%. Herkennen van slechtziendheid bij mensen met een verstandelijke beperking kan lastig zijn

Lees wat u als zorgprofessional kunt doen

Ouderenzorg

In de ouderenzorg komt veel ‘onzichtbare’ slechtziendheid voor. Omdat mensen langzaam minder gaan zien worden de klachten die eruit volgen niet altijd gerelateerd aan slechtziendheid. Een kwart van de slechtziende ouderen heeft depressieve klachten die direct voortkomen uit de slechtziendheid. Met de juiste inzichten en begeleiding kan de kwaliteit van leven vaak aanzienlijk verbeterd worden

Lees meer over slechtziendheid bij ouderen

Doofblindheid

Bartiméus biedt vanuit het Expertisecentrum Doofblindheid nauw samen met zorginstellingen om cliënten in beeld te brengen die problemen met horen én zien hebben. Bartiméus doet onderzoeken bij cliënten, adviseert hen rondom gehoor en hoorhulpmiddelen, geeft praktisch advies en traint en ondersteunt begeleiders die werken met mensen die doofblind zijn. 

Revalidatiecentra

In een revalidatiecentra lopen clienten met NAH vaak tegen problemen op die niet altijd verklaarbaar zijn. Bartiméus kan in deze fase helpen om visuele functies in kaart te brengen. En samen zorgen voor een optimaal revalidatieproces. Wij helpen dan bij de diagnostiek, zorgen voor trainingen en scholingen en kunnen een neuropsycholoog leveren.

Kinderdagcentra

Zeker bij kinderen met een meervoudige beperking komt een visuele beperking regelmatig voor. Door onderzoek en de juiste begeleiding stimuleert u de ontwikkeling optimaal. Ook de begeleiding van de professionals helpt. 

Incompany training voor zorgprofessionals

De scholingen van Bartiméus voor zorgprofessionals zijn erop gericht dat je meteen betere zorg kunt leveren aan jouw bewoners of cliënten die slechtziend zijn.

Bekijk het overzicht van trainingen voor zorgprofessionals

Neem contact met ons op bij vragen

Wil je persoonlijk advies of weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.