Sorry, we ondersteunen geen IE

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Begeleiding bij CVI

Is er sprake van een cerebrale visuele stoornis (CVI) of een sterk vermoeden daarvan? Dan volgt begeleiding, ondersteuning en verdere informatie en advisering op maat. 

De begeleiding van kinderen met CVI is zorg op maat. Begeleiding wordt afgestemd op de belemmeringen die het kind in het dagelijks functioneren ondervindt. Bartiméus biedt begeleiding in de eigen omgeving en op school. Als een kind binnen het onderwijs in de thuisomgeving als gevolg van de CVI teveel belemmeringen ondervindt en onvoldoende tot leren kan komen, kan worden beoordeeld of een kind in aanmerking kan komen voor onderwijs bij Bartiméus. 

Aandachtspunten tijdens de begeleiding 

In de begeleiding besteden we aandacht aan: 

 • uitleg en informatie over wat CVI betekent voor het kind en de naasten;
 • hoe het kind en zijn of haar omgeving er rekening mee kunnen houden;
 • hoe de (fysieke) omgeving aangepast kan worden;
 • hoe het kind compensatiestrategieën kan aanleren en toepassen. 

Dit kan in allerlei situaties: thuis, op school en binnen andere instellingen, zoals een therapeutische peutergroep van een revalidatiecentrum.

Verschillende begeleidingsmogelijkheden 

Bartiméus biedt voor kinderen met CVI en hun ouders verschillende begeleidingsmogelijkheden, zoals: 

 • ontwikkelingsstimulering; 
 • kijkstrategietraining; 
 • mobiliteitstraining; 
 • psycho-educatie; 
 • ouderbegeleiding;
 • ambulante onderwijskundige begeleiding; 
 • advies ten aanzien van computer- en tabletgebruik; 
 • CVI-informatiebijeenkomsten en trainingen voor kinderen/jongeren ouders, leerkrachten en professionals. 

CVI: verloop gedurende de ontwikkeling  

Het visueel functioneren kan soms enigszins verbeteren gedurende de ontwikkeling door groei en ontwikkeling van de hersenen en door ervaringen die het kind opdoet. Verder kan het kind meer grip leren krijgen op de wereld om zich heen, door aanpassingen van de omgeving en door de mogelijkheden te versterken om te compenseren. Of en in hoeverre er verbetering in het visueel functioneren zal optreden, is niet te voorspellen. 

Meer informatie en ervaringen uitwisselen

Publicaties 

Bartiméus heeft verschillende publicaties uitgebracht op het gebied van cerebrale visuele stoornissen (CVI):

Facebookgroep ouders van kinderen met CVI

  Op Facebook is een oudercontactgroep actief voor ouders van kinderen met CVI. Dit is een besloten groep voor en door ouders. Op facebook.com. staat vermeld hoe u lid kunt worden.